Annemieke van der Zijden

“Ik geloof in publieke gezondheid en ben ervan overtuigd dat je daarmee veel kunt bereiken”

De combinatie van publiek gezondheidszorg en veiligheid is winst. We verbinden de wereld van veiligheid en gezondheid door het creëren van een gezamenlijke omgeving en zoeken de samenwerking op. Winst is om samen te zorgen voor een veilige en gezonde omgeving. Preventie is daarbij het halve werk! En bijzondere gezamenlijke aandacht gaat uit naar kwetsbare mensen.

Onze GGD staat bekend als een innovatieve GGD met unieke samenwerkingsverbanden in de regio. Belangrijk is om goed om je heen te kijken, mensen en thema’s aan elkaar te verbinden, ideeën vanuit de inhoud concreet te maken en ze te realiseren. Mensen hebben een inhoudelijke drive en daar moet je op inzetten.

Ik zie dat we meer toegaan naar een netwerkorganisatie en meer grensoverschrijdend werken, maar de wettelijke taken blijven bestaan. Dat hoeft echter niet op gespannen te staan, met het verlies van je eigen identiteit. Het systeem is ondergeschikt, het gaat om professioneel werken, je maatschappelijke opgave oppakken en niet bang zijn om over elkaar grenzen te gaan.