Anton Kok a.i.

Anton Kok heeft als interim Directeur Publieke Gezondheid in 2021 de opdracht gekregen vanuit het Algemeen Bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland om het project GGD 3.0 ter hand ter nemen.

Het Algemeen Bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland heeft in 2020 de wens uitgesproken om een nadere analyse op te stellen naar het toekomstbestendig maken en houden van de GGD en de organisatie en de samenwerking daarnaar in te richten. Naar aanleiding van de analyse is de GGD daarom samen met de gemeenten het project GGD 3.0 gestart, bestaande uit drie pijlers: financiën, regionale visie gezondheid en governance. Vanuit deze pijlers werken we toe naar eenduidige contractering met gemeenten, focus in de taken die de GGD aanneemt en uitvoert, en een natuurlijk partnerschap met gemeenten op het gebied van publieke gezondheid.