Edward John Paulina

Paulina is directeur Publieke gezondheid (DPG). In die hoedanigheid is hij zowel verantwoordelijk voor GGD Hollands Noorden als voor de Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) in Noord-Holland Noord. (onderdeel van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord).