Ellis Jeurissen

Ellis Jeurissen is sinds 2017 DPG in Brabant-Zuidoost. De Brainport regio. Daar waar ontzettend nauw samengewerkt wordt met onderwijs, bedrijfsleven en overheid aan de meest slimme innovaties. Dat is een enorme inspiratiebron. Tegelijkertijd zijn de verschillen tussen kansarmen en kansrijken in deze regio gemiddeld groter dan in andere regio’s. Ellis maakt zich met haar GGD hard voor het verkleinen van deze gezondheidsverschillen. De inwoner staat centraal. Ze strijdt voor (mentale) zorg, daar waar het nodig is aan de ene kant, en het bevorderen van zelfredzaamheid van inwoners aan de andere kant. De ambulancezorg die ook bij GGD BZO hoort, komt in beeld zodra inwoners acuut medische hulp nodig hebben. Covid legde een vergrootglas op GGD’en. Maar het bestrijden van infectieziekten is maar 1 onderdeel van een GGD. Het meerjarenbeleidsplan van GGD BZO heeft 6 thema’s benoemd waarop de komende jaren extra ‘gas’ wordt gegeven; het bevorderen van een mentaal gezonde samenleving, het bevorderen van een gezonde leefstijl en leefomgeving, de juiste ambulancezorg in de acute zorgketen, effecten van COVID-19 op de volksgezondheid en een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Als DPG vindt ze samenwerken het allerbelangrijkst. En dan gefocust. Ze heeft een ‘can do’-mentaliteit en vraagt dat ook van haar collega’s. Netwerken zit in haar bloed, of zoals ze zelf zegt: hard op de inhoud en zacht op de relatie. Ze is dan ook niet voor niets gekozen als de nummer 1 meest invloedrijke topvrouw uit de regio in 2021. “Door Covid kregen we de schijnwerpers op ons gericht, daar moeten we nu gebruik van maken om Publieke Gezondheid en het belang daarvan voor eens en altijd op de kaart te zetten.”