Fons Bovens

Interview met Fons Bovens

“In Zuid-Limburg zijn bestuurders en hulpdiensten zich al jaren bewust van het belang van goede samenwerking op het gebied van veiligheid en geneeskundige hulpverlening. Daardoor ligt er een stevig fundament voor zowel de dagelijkse als opgeschaalde hulp aan burgers in nood.
Om een sterke partner in de veiligheidsregio te kunnen zijn en om zo veel mogelijk gezondheidswinst te behalen, moeten de verschillende partijen in de geneeskundige kolom goed samenwerken.

Inmiddels wordt ook intensiever kennis en ervaring uitgewisseld met andere GGD’en in Zuid Nederland, bijvoorbeeld via het samenwerkingsverband van de GGD’en in Zeeland, Brabant en Limburg. Ook daar liggen naar mijn mening taken voor de directeur publieke gezondheid, als bruggenbouwer:

  • tussen de verschillende zorgverleners (ziekenhuizen, huisartsen, traumacentrum, GGZ-instellingen, ambulancezorg, GGD, enz) om bij een incident als een echte zorgketen te functioneren.
  • tussen de nog veelal gescheiden domeinen van preventie (GGD, gemeenten) en curatie (eerste en tweede lijn, zorgverzekeraars).
  • tussen onderzoek (universiteit) en de praktijk van de publieke gezondheid (GGD, gemeenten) via academisering.

Onze publiekelijke taken zullen wel blijven bestaan zoals infectieziektebestrijding, monitoring en jeugdgezondheidszorg. Monitoring blijft bijvoorbeeld belangrijk om zicht te houden op de gezondheid van de bevolking. En ook om deze te koppelen met kennis-, onderzoek- of beleidsvragen. Je moet wel voorzichtig zijn met data. Leidend moet zijn welke kennisvraag heb je en dan welke data heb je nodig? Niet andersom.”