Frank Klaassen

“Zuid-Limburg moet over grenzen heen kijken”

“In Zuid-Limburg is het goed toeven. De sfeer is er haast on-Nederlands en wordt vaak Bourgondisch genoemd. Het heeft er wellicht mee te maken dat deze regio grotendeels omgeven is door buitenland. Zuid-Limburg grenst voor slechts circa zes kilometer aan Nederland. Ook in de zuidelijkste regio van Nederland moeten burgers zich veilig kunnen voelen en kunnen rekenen op de hulp die ze nodig hebben. Daarom zijn de GHOR (sinds 2006) en de ambulancezorg onderdeel van de GGD Zuid Limburg. Deze clustering vormt een sterke basis voor adequate geneeskundige hulp, zowel bij kleine als grote incidenten.

Als directeur publieke gezondheid vorm ik de schakel tussen de geneeskundige hulpdiensten, het veiligheidsbestuur en de veiligheidspartners. In Zuid-Limburg komt daar nog een dimensie bij: het aangrenzende België en Duitsland. Een besmettelijke ziekte of giftige rook houdt zich immers niet aan grenzen. Daarom is grensoverschrijdende samenwerking al jaren een speerpunt voor de GGD en GHOR in Zuid-Limburg.
Of het nu gaat om ambulancezorg of infectieziektebestrijding Zuid-Limburg kijkt over de landsgrenzen heen. Integrale sturing op de reguliere en opgeschaalde publieke gezondheid kan in Zuid-Limburg niet zonder aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking met de Belgische en Duitse collega’s.”