Geertje Ariëns

“We hebben een schat aan informatie”

In de regio Hollands Midden hebben we sinds 2006 al goede ervaringen met de integrale aansturing van GGD, GHOR en ambulancedienst en bestaat een hechte relatie met de Veiligheidsregio. Een belangrijke ontwikkeling is het groeiend besef dat gezondheid en veiligheid nauw met elkaar verbonden zijn en grote raakvlakken hebben met zowel het sociale als het fysieke domein. Door de decentralisaties krijgen gemeenten hierin een steeds grotere rol. Dat geldt niet alleen voor terreinen zoals ouderen, WMO, onderwijs, jeugd en welzijn, maar ook voor de integrale aanpak van de omgeving.’’

Natuurlijk valt er ook in onze regio nog veel te winnen. De uitdaging zit hem om met minder overheidsfinanciën toch meer te bereiken. Te denken valt aan een efficiëntere samenwerking en aan het minder ingewikkeld organiseren.

Tegelijkertijd hebben we als GGD GHOR een schat aan informatie. Er zijn maar weinig taken waarbij we geen informatie van onze cliënten ophalen. Daar kunnen we nog veel meer gebruik van maken. Dat kan onder meer door koppeling van gegevens op de vindplaatsen. Informatiemanagement zie ik dus ook als kerntaak van de toekomst.
We krijgen informatie, we bewerken en verwerken informatie en we vertalen die in allerlei informatieproducten. We kunnen dit nog beter naar de burger, de gemeente en de ketenpartners  toe gebruiken.  Ik zie dan ook genoeg mooie uitdagingen voor de toekomst!”