Hans Kox

“Als Directeur Publieke Gezondheid ben ik verantwoordelijk voor alles wat de GGD GHOR Drenthe doet. Met alle relativering die denkbaar is, kenmerkt Drenthe zich door goede bestuurlijke samenwerking. De twaalf gemeenten trekken bij belangrijke beleidsontwikkelingen vaak gezamenlijk op en vangen elkaar geen vliegen af. Dat heeft direct effect op de manier waarop zij de GGD betrekken bij belangrijke ontwikkelingen. Zij zien de GGD steeds meer als een platform voor samenwerking, dan als een zoveelste zorgaanbieder.

Dat wordt ook zichtbaar in de transformatie van de maatschappelijke taken. Bij deze taken die de gemeenten gezamenlijk willen oppakken, wordt steeds serieus overwogen of GGD Drenthe een logisch platform is. Liever aansluiten bij een bestaande organisatie, dan de wereld nog ingewikkelder maken door weer een nieuwe organisatie op te richten.

Die nuchterheid zien we ook bij de inrichting van de rampenbestrijding. De Veiligheidsregio Drenthe koos een aantal jaren geleden voor een pragmatische en wendbare crisis organisatie. Daarin werkt het GHOR-bureau actief aan de verdere overdracht van werkzaamheden richting ketenpartners, die verantwoordelijk zijn voor het leveren van acute zorg in de opgeschaalde situatie.”

Plaatsvervangend DPG: Trees Galama.