Jos Rietveld

“Het gaat mij om toegevoegde waarde te creëren met je GGD”

“Ik ervaar gezondheid en veiligheid als twee werelden, maar ik wil deze wel steviger aan elkaar verbinden, zowel operationeel als bestuurlijk. Het is interessant om meer naar de voorkant te komen. Dat doe ik onder meer door gesprekken te voeren met de wethouders. De sfeer van die gesprekken hier in Groningen is goed, maar gemeenten hebben het gevoel weinig invloed te hebben op het werk van de GGD.”

“Daarnaast vind ik het interessant om te zien of ik er in Groningen beweging in kan krijgen. Voor mij is ook de gebondenheid aan gemeenten nieuw en ik verbaas mij over de ambtelijke molens, waarbinnen de GGD moet opereren. Het gaat mij om toegevoegde waarde te creëren met je GGD.”