José Manshanden

“Wij zijn de verbindingsofficier tussen beleid en uitvoering, vanuit kennis en praktijk. Ik zie dat ook in Amsterdam, ik zit als DPG bij allerlei belangrijke discussies en praat mee over de inrichting van het Amsterdamse zorgstelsel. De GGD kijkt niet naar individueel niveau, maar juist op populatieniveau. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen we op populatieniveau de goede dingen doen voor de gezondheid en zorg van de Amsterdamse bevolking?”

“Ik ben trots op de Amsterdamse GGD, toen ik hier kwam werken wist ik niet dat wij zo’n goede reputatie hebben, maar dat is echt zo. Er wordt regelmatig imago-onderzoek gedaan en bij de burgers scoren wij hoog. Ik wil dit nog verder ontwikkelen en benutten, wij kunnen nog meer de spreekbuis van de burgers worden als het gaat om gezondheid en zorg. In die zin zie ik dat de GGD ook echt een trusted advisor is”, aldus José Manshanden.