Karin van Esch

“Wat mij in deze functie zo aanspreekt is de combinatie van een bestuurlijke rol, de inzet op organisatieontwikkeling en de relatie met het sociaal domein. In dat domein is er nog ontzettend veel te doen. Vanuit publieke gezondheid kunnen we daar een grote bijdrage aan leveren.”

“Een GGD kun je heel bedrijfsmatig aansturen, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Er is nog veel te winnen in procesverbetering, flexibiliteit en toepassing van e-health en big data. Denken vanuit de klant is daarbij cruciaal. Dat is overigens niet altijd hetzelfde als denken vanuit de professional: het is goed om dat voor ogen te houden.”
“Trots ben ik op de vakkennis en betrokkenheid die in onze organisatie zit. Er werken integere professionals met passie voor hun vak, voor het kind en de inwoners en met het maatschappelijke doel voor ogen. Met onze onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en de vakkennis, hebben we goud in handen.”