Lineke Kleefstra

Lineke Kleefstra was de afgelopen jaren werkzaam als lid van de directieraad van ROC Friese Poort en daarvoor actief in diverse organisaties binnen de zorg. Ze gaat zich onder andere bezighouden met thema’s als de ongelijke verdeling van gezondheid, de doorontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg en de ‘pandemische paraatheid’ die voortkomt uit de coronacrisis.