Margreet de Graaf

“Onze taak op het gebied van gezondheid en veiligheid realiseren we samen met gemeenten en ketenpartners. Als kennis- en expertisecentrum leveren we daarbij meer en meer maatwerk.”

“De publieke gezondheidszorg is in Friesland onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Als directeur publieke gezondheid ben ik tevens directeur van deze Veiligheidsregio. Dit biedt uitstekende mogelijkheden om de sociale veiligheid integraal op te pakken. De GHOR is ondergebracht bij de afdeling Zorg, Crisis en Advies van de GGD. Dit borgt een goede koppeling met andere crisistaken van de GGD, zoals het casemanagement bij scenariozaken en OGGZ-taken.

Publieke gezondheid is een gemeentelijke taak, waarvan de uitvoering in Friesland grotendeels binnen GGD Fryslân is belegd, inclusief de integrale jeugdgezondheidszorg. Ik vind een goede verbinding met de gemeenten dan ook belangrijk en daar investeren we als Veiligheidsregio in. Met een divers aanbod van diensten stellen we de individuele gemeenten beter in staat zelfstandig beleid te voeren, zodat zij kunnen inspelen op de behoeften van hun burgers. Daarnaast wordt samen met burgers en instellingen geïnvesteerd in zelfredzaamheid, in preparatieve en preventieve maatregelen, zodat de kansen op en de gevolgen van risico’s worden geminimaliseerd.

De publieke gezondheidszorg is een basisvoorziening om mensen gezond te houden, te beschermen tegen gezondheidsbedreigingen en om mogelijke risico’s te signaleren. Daar zit onze kracht!”

Plaatsvervangend DPG: Frans Haenen en Theo Hartman.