Nicolette Rigter

“Als directeur publieke gezondheid, zoals ik dat mag zijn in de regio Utrecht, hecht ik aan het woord publiek in combinatie met gezondheid veel waarde. Het publiek, de bewoners van onze regio, daar doen wij het allemaal voor. Dat gaat wat mij betreft over het halen en brengen, bij en naar dat publiek.

Wij als GGD’en hebben op dat gebied echt iets te doen. Namelijk onze oren te luister leggen, om zo luid en duidelijk op te vangen wat die inwoners en de gemeenten – als opdrachtgevers – echt van ons willen op het gebied van de publieke gezondheidszorg.
Aan de andere kant willen we als GGD ook laten zien wat we allemaal in huis hebben. De kennis en kunde van al onze professionals mag er immers zijn. Ook dat is nodig en van belang. Van de DPG wordt zo mooi gezegd dat hij of zij hèt gezicht is van de publieke gezondheidszorg richting alle betrokkenen bij gezondheidszorg. Ik zie dat zo: dat gezicht wordt gevormd in gezamenlijkheid. Laten we daarom samen (medewerkers en ketenpartners, inwoners en gemeenten) de GGD’en in heel Nederland de juiste smoel geven.”