Nicolette Rigter

Nicolette Rigter is sinds mei 2016 DPG van GGD regio Utrecht (GGDrU). Daarvoor heeft Nicolette 5 jaar gewerkt als DPG van de regio IJsselland.

Na een tijdelijke uitstap naar GGD GHOR Nederland, om in het belang van de covidcrisis het landelijke programma coronabestrijding te leiden, is ze eind 2021 teruggekeerd als DPG regio Utrecht op haar oude plek.

“Ik heb er bewust voor gekozen om in de uitvoering te werken, met professionals. Corona zal nog zeker onder ons blijven, maar ik kijk ernaar uit om verder te gaan met álle onderwerpen die de GGD aangaan. Je bent er niet alleen om mensen te vaccineren. De focus op kwetsbare groepen vind ik belangrijk. En dat mensen van jongs af aan gelijke kansen krijgen. We werken daarom goed samen met organisaties als de politie en Veilig Thuis. Altijd bezig om slimme en handige manieren te onderzoeken om de juiste resultaten te halen in onze regio. Met onze nieuwe gemeentebestuurders werken we aan een goede bestuursagenda voor de bestuursperiode 2023-2027; het is immers hun opdracht aan ons!”

Nicolette Rigter is bij de GGD-GHOR portefeuillehouder forensische geneeskunde.

GGDrU wil zowel in het uitvoerende werk als in het onderzoeks- en advieswerk bijdragen aan het welzijn van de inwoners in onze regio, door te werken aan de volgende maatschappelijke effecten:

  • Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar;
  • Een gezonde en veilige start voor elk kind;
  • Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien;
  • Iedereen kan meedoen;
  • Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden.

Alles wat wij doen, doen wij vanuit onze kernwaarden zichtbaar, verbindend, alert, eigentijds en onafhankelijk.