René Stumpel

GGD Gooi en Vechtstreek is een kleine GGD in het midden van het land, alleen al vanwege de omvang gericht op samenwerking, en bovendien: publieke gezondheid kan alleen in het netwerk van GGD’en. Zeker ook de coronacrisis heeft dat laten zien.

Onze GGD is een zogenaamde ‘kern-GGD’, met daarin de pijlers ‘epidemiologie en gezondheidsbevordering’, ‘uitvoerende taken, met name infectieziektebestrijding en medische milieukunde’, ‘crisisbeheersing’ (Crisisplan Publieke Gezondheid en GHOR)’ en ‘toezichttaken, met name toezicht kinderopvang’. De Jeugdgezondheidszorg, nu een apart onderdeel van de regio, zal vanaf 1 januari 2024 weer onderdeel uitmaken van de GGD.

De overzichtelijkheid van de regio maakt dat de lijnen kort zijn en dat wij elkaar in tijden van nood snel weten te vinden. Ook dat heeft het corona tijdperk laten zien.