Sebastiaan Baan

“Het lijkt me een fantastische uitdaging om met alle mensen van de GGD en GHOR het huidige werk voort te zetten en daarbij de ambitie om de gezondste regio van Nederland te worden waar te maken. Daarnaast hoop ik dat we samen met onze gemeenten en partners de kansen op het gebied van preventie en (data-gedreven) publieke gezondheid kunnen verstevigen.”

Als Directeur Publieke Gezondheid (DPG) zal Sebastiaan Baan aan de slag gaan met de volgende grote thema’s:
1. Het structureel investeren in herstel en versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg, inclusief infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg.
2. Het realiseren van de nodige verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheids-bevordering en leefstijl, door te voorzien in een basis preventie-infrastructuur.
3. Het versterken van de informatievoorziening van en door de publieke gezondheid.
4. Het opzetten van een robuuste, slagvaardige crisisorganisatie en uitvoerings- infrastructuur, toegerust en voorbereid op gezondheidscrises, zoals een pandemie.