Veel gestelde vragen en antwoorden

 

Vragen en antwoorden

Over de PBM Corona App voor inzicht in de voorraad en het dagverbruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de zorg.

Algemeen

V: Wat gaan we doen?
A: We gaan de inventarisatie van voorraad en behoefte van zorgverleners aan een aantal cruciale persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vereenvoudigen en versnellen. Om zo landelijk inzicht te krijgen in de voorraad, het dagverbruik en de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen.

V: Waarom gaan we dat doen?
A: Om er de komende tijd voor te kunnen zorgen dat zorgverleners overal in het land hun belangrijke werk goed en veilig kunnen doen, moeten we de beschikbare middelen met elkaar (her)verdelen. Als iedereen hieraan meewerkt en zijn data met ons deelt, kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste middelen snel op de juiste plek komen en er niks verloren gaat. Voor zorginstellingen is het delen van actuele voorraad en dagverbruik in de webapplicatie bovendien de snelste en meest zekere toegang tot de landelijke voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

V: Voor wie is deze webapplicatie?
A: Deze webapplicatie is in eerste instantie bedoeld voor de vier typen zorginstellingen die Corona patiënten behandelen en de Corona uitbraak bestrijden, te weten: ziekenhuizen, huisartsen(posten), ambulancediensten en GGD’en.

V: Wie zitten er achter deze webapplicatie?
A: Deze webapplicatie is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS. De applicatie maakt onderdeel uit van de opdracht die de LNAZ (de koepelorganisatie van de ROAZ), GGD’en, GHOR organisaties en inkopers van ziekenhuizen hebben gekregen om de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op te lossen en een landelijke voorraad aan te leggen.

V: Om welke middelen gaat het in deze webapplicatie?
A: Het ministerie van VWS heeft besloten dat vanaf 17 maart jl. de inkoop van zeven strategische middelen in de bestrijding en behandeling van het coronavirus wordt gecentraliseerd. Het gaat om maskers (FFP2, FFP1, chirurgisch), niet-steriele handschoenen, beschermingsbrillen, isolatiejassen (lange mouw), desinfectans en SARS-CoV2 testkits.

Hoe werkt het

V: Wat moet ik doen?
A: Voor zorginstellingen: U kunt zich registreren in de webapplicatie. De zorginstellingen die al bij de regionale coördinator PBM bekend zijn ontvangen van hem/haar een uitnodiging . Na registratie beoordeelt hij/zij of u in aanmerking komt voor opname in het systeem en ontvangst van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze controle vindt plaats om misbruik van de schaarse voorraden te voorkomen. Na akkoord ontvangt u via het systeem een gebruikersnaam en wachtwoord op het opgegeven mailadres. Daarna kunt u uw huidige voorraad en dagverbruik invullen. Een volledige beschrijving van hoe het werkt vindt u hier [link]. Zorgorganisaties die nog niet bij de coördinator PBM bekend zijn ontvangen via hun koepelorganisatie informatie op welke website zij een registratie in de PBM Corona App kunnen aanvragen.

V: Waarom zou ik hier als zorginstelling aan meewerken?
A: Om er de komende tijd voor te kunnen zorgen dat alle zorgverleners overal in het land hun belangrijke werk goed en veilig kunnen blijven doen, moeten we de beschikbare middelen met elkaar (her)verdelen. Als iedereen hieraan meewerkt en zijn gegevens deelt, kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste middelen snel op de juiste plek komen en er niks verloren gaat. Voor zorginstellingen is het delen van actuele voorraad en dagverbruik in de webapplicatie bovendien de snelste en meest zekere toegang tot de landelijke voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

V: Wie werken er allemaal mee aan deze database?
A: Allereerst worden de ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsenposten en GGD’en opgenomen in de webapplicatie. Later volgen alle andere typen zorginstellingen. Zij worden daarover via hun koepelorganisaties geïnformeerd.

V: Wat is deze webapplicatie niet?
A: De applicatie is geen plek om persoonlijke beschermingsmiddelen te bestellen. Het is dus niet gegarandeerd dat wat u opgeeft aan behoefte ook daadwerkelijk aan u geleverd kan of zal worden. Natuurlijk zetten alle partijen zich er hard voor in om te zorgen dat alle zorgverleners in Nederland
over de juiste en voldoende middelen kunnen beschikken.

De gegevens

V: Welke gegevens moet ik indienen?
A: Wij vragen u om informatie over uw zorginstelling inclusief AGB-code, contactgegevens en de naam of namen van de contactpersonen van uw zorginstelling voor de regionale coördinator persoonlijke beschermingsmiddelen.

V: Wie ziet deze?
A: Uw eigen regionaal coördinator kan uw gegevens en die van de zorginstellingen in uw regio zien. Ook het landelijk PBM Corona team van GGD GHOR Nederland kan alle gegevens in de database inzien, met als doel om aan de hand van de gegevens te kunnen beoordelen hoe de beschikbare voorraden (her) verdeeld moeten worden.

V: Wat gebeurt er met mijn gegevens?
A: Met de opgave van voorraad en dagverbruik wordt bepaald of voorraden acuut, binnen enkele dagen of binnen een week aangevuld moeten worden. Die informatie wordt samengevoegd met dievan de andere zorginstellingen in uw regio, zodat we weten hoeveel spullen uit het landelijk magazijn naar elk regionaal distributiecentrum moet. De regionaal coördinator PBM zorgt voor de verdere verspreiding naar de zorginstellingen.

V: Hoeveel tijd kost dit mij?
A: Het invullen zelf van de voorraden en dagverbruik is enkele minuten werk.

V: Hoe vaak moet ik mijn gegevens invullen?
A: We beginnen met dagelijkse opgave om adequaat in te kunnen spelen op tekorten die ontstaan. Wij vragen u iedere dag voor 14:00 uw gegevens in te vullen. Zodra mogelijk zal de frequentie afnemen naar 2 tot 3 maal per week.

V: Wat moet ik doen als ik tekorten heb?
A: U registreert uw actuele voorraad en dagverbruik in de PBM Corona App. Zodra er middelen beschikbaar zijn, worden deze via de regionale distributiecentra verdeeld naar de zorginstellingen met de grootste tekorten.

V: Kan ik nog in contact treden met mijn regionaal coördinator of loopt alles via de webapplicatie?
A: Gebruik alstublieft de webapplicatie om uw voorraad en dagverbruik op te geven. Dat is de snelste en meest zekere manier om uw behoefte aan PBM aan de landelijke inkoop bekend te maken. Is er een calamiteit of onvoorzien tekort, neem dan contact op met uw regionaal

coördinator.

V: Waar kan ik terecht met vragen over de werking van de PBM Corona App?
A: We hebben voor u de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Wilt u deze eerst goed doorlezen voordat u met de regionale coördinator PBM contact zoekt

[button-red url=”https://ggdghor-nederland.mendixcloud.com/”]TERUG NAAR DE PBM CORONA APP[/button-red]

 

[button-red url=”https://ggdghor.nl/thema/persoonlijkebm//”]TERUG NAAR Thema PBM Corona[/button-red]