Bron- en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek

Coronavirus

Bron- en contactonderzoek (BCO) is een van de kerntaken van de GGD. Het is het dagelijkse werk van de afdeling infectieziektebestrijding bij de regionale GGD’en.

Wat is bron- en contactonderzoek?

Veel mensen kennen het begrip ‘bron- en contactonderzoek’ (BCO) vooral van de coronapandemie. De GGD’en voeren bron- en contactonderzoek uit bij allerlei infectieziekten. Met dit onderzoek kunnen we (mogelijk) besmette personen zo snel mogelijk opsporen en voorkomen dat zij anderen besmetten. Bij BCO achterhalen we waar iemand de infectie heeft opgelopen en onderzoeken we met wie de besmette persoon contact heeft gehad in de besmettelijke periode.

Brononderzoek

Bij brononderzoek zoeken we uit waar iemand mogelijk besmet is geraakt. Met deze kennis kunnen we maatregelen treffen om verdere verspreiding van een infectieziekte tegen te gaan.

Contactonderzoek

Bij contactonderzoek gaan we na met wie de besmette persoon contact heeft gehad. We doen dit om personen die risico lopen op besmetting zo vroeg mogelijk te waarschuwen en te adviseren. Bijvoorbeeld over wel of niet thuisblijven (quarantaine en isolatie) en testen.

Wie voeren bron- en contactonderzoek uit?

GGD’en hebben speciale onderzoekers voor het bron- en contactonderzoek. Dit zijn mensen met verschillende achtergronden die weten hoe ze het onderzoek moeten uitvoeren en wat ze met de resultaten moeten doen. Zij doen dit altijd volgens de richtlijnen van het RIVM. Artsen infectieziektebestrijding zijn eindverantwoordelijk voor de medische inhoud van het bron- en contactonderzoek.