Verbinden & Versterken – de iStrategie en het digitale magazine

Verbinden & Versterken – de iStrategie en het digitale magazine

Informatievoorziening

De komende jaren professionaliseren de 25 GGD’en en Vereniging GGD GHOR Nederland hun informatievoorziening (IV) om de publieke gezondheid te kunnen versterken. Dat gebeurt aan de hand van een gezamenlijk plan: de Uitwerking iStrategie 2024 – 2027. Die beschrijft de meerjarige visie van de GGD’en op IV en hoe we die samen verder laten aansluiten bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van deze tijd.

De kern van deze visie is dat we onze krachten bundelen omdat in tijden van crisis goede digitale basisvoorzieningen onmisbaar zijn om de juiste informatie op het juiste moment veilig te kunnen raadplegen. Zo kunnen we gegevens sneller uitwisselen, beter onderbouwd duiding geven, en stellen we beleidsmakers van bijvoorbeeld gemeenten in staat om lokaal gezondheidsbeleid te maken dat op data is gebaseerd.

Op weg naar 26 datagedreven organisaties
Daarvoor moeten de GGD’en en GGD GHOR Nederland meer datagedreven organisaties worden die bovenregionaal data delen in een moderne en veilige gemeenschappelijke digitale omgeving vanuit het motto: regionaal georiënteerd, nationaal verbonden. De Uitwerking iStrategie 2024-2027 beschrijft de stappen om tot zo’n gedeelde technische samenwerkingsomgeving te komen en hoe we daarin de data van iedere GGD en mogelijk later van ketenpartners, mét hun toestemming, veilig landelijk samenbrengen.

Lees hier de Uitwerking iStrategie 2024 – 2027

Eén van de belangrijke pijlers onder het kunnen leveren van de goede publieke gezondheidsdiensten is data. Data ontstaat door alles wat wij doen. Denk maar aan alles wat wij vastleggen of informatie die wij krijgen van andere partijen.

Door deze data goed te gebruiken krijgen we waardevolle inzichten over ons eigen werk én over de gezondheid van de burger. Die waardevolle inzichten helpen ons om ons werk te verbeteren of kunnen wij bijvoorbeeld gemeenten en samenwerkingspartners met objectieve data beter adviseren over hun gezondheidsbeleid. In september 2022 jl. is een nieuwe beweging gestart: Verbinden & Versterken. Een beweging om alle data en informatie die we hebben te stroomlijnen, om alle professionals binnen en buiten de GGD’en bewust te maken van de ongekende kracht van data en vooral om voorbereid te zijn op de toekomst.

Lees hier het magazine Verbinden & Versterken van 2023

Lees hier het magazine Verbinden & Versterken van 2022

Om de publieke gezondheid te bewaken, te beschermen en te bevorderen, kunnen de GGD’en niet zonder een adequate informatievoorziening. Een goede en veilige infrastructuur en betrouwbare data worden dan ook steeds belangrijker in ons werk. Dat vraagt om een verdere professionalisering van, maar ook meer verbinding tussen de 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland. In 2022 is de gezamenlijke beweging ingezet naar een digitale transformatie en meer datagedreven werken. Dit is een ingrijpend, veelomvattend en complex proces dat om laagdrempelige communicatie vraagt.

Om aan onze stakeholders uit te leggen hoe we de infectieziektebestrijding gaan versterken door onze informatievoorziening (IV) en ICT te professionaliseren, hebben we een leaflet gemaakt. Deze leaflet bevat een bondige en heldere uitleg over de professionalisering van de informatievoorziening (IV) van de 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland, en het effect daarvan op de publieke gezondheid.

Lees hier de leaflet ‘We gebruiken data voor een betere publieke gezondheid’