Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Jeugd

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg?

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt kinderen in Nederland al meer dan honderd jaar om veilig en gezond op te groeien. Gratis en gemakkelijk bereikbaar. De taken van de JGZ liggen vast in de wet en horen bij de preventieve gezondheidszorg. Ouders en jongeren kunnen er terecht voor informatie en advies. De professionals van de JGZ, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, luisteren goed naar kinderen en hun ouders en kijken welke hulp voor hen kan werken.

De professionals weten veel over de ontwikkeling van kinderen en jongeren, daardoor kunnen ze problemen in een vroeg stadium opsporen. Ook in de periode van zwangerschap. Voor alle kinderen en jongeren in Nederland van 0 tot 18 jaar en hun ouders is de JGZ beschikbaar. In de eerste vier jaar op het consultatiebureau, vervolgens op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Hiermee heeft de JGZ ruim 95 procent van de jeugd tot 18 jaar in beeld.

De JGZ, met ongeveer 6.500 professionals zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, focust op de verstandelijke, lichamelijke, psychische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het streven is dat ouders, kinderen en jongeren zich begrepen en gezien voelen. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om hun eigen kijk op gezondheid te verwoorden en de JGZ sluit aan bij de specifieke behoeften van elk kind. Meer informatie over de JGZ is te lezen via het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (klik hier).

GroeiGids en JouwGGD
Voor ouders en jongeren zijn er daarnaast de GroeiGids (zie hier) en JouwGGD (zie hier). Hier kunnen ouders en jongeren terecht voor informatie over gezond en veilig opgroeien en kunnen ze terecht voor laagdrempelig contact met de JGZ.

Klik hier om naar de startpagina van het thema Jeugd te gaan

De organisatie van de Jeugdgezondheidszorg 

In Nederland zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het wisselt per gemeente bij welke organisatie de JGZ is ondergebracht: veelal is dit een GGD of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gemeenten zorgen ervoor dat de JGZ goed aansluit op het jeugdbeleid.

In Nederland voeren 38 organisaties JGZ-taken uit, waarvan 22 GGD’en (
lees hier meer). Voor een effectieve publieke gezondheid is een integrale aanpak gericht op de jeugd nodig: zowel binnen de GGD’en als met de partners daarbuiten.

Klik hier om naar de startpagina van het thema Jeugd te gaan

 

GGD’en in actie voor een gezonde jeugd  

Voor de komende jaren zet GGD GHOR Nederland zich samen met de GGD’en in voor de volgende speerpunten: 

Terugdringen gezondheidsachterstanden

GGD’en zetten zich actief in om gezondheidsachterstanden bij jeugdigen in Nederland aan te pakken. Daarbij hebben de GGD’en aandacht voor de fysieke én sociale omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Hervormingsagenda Jeugd hebben we onze ambities gesteld op het gebied van gezondheid en welbevinden. Samen met gemeenten en zorgverzekeraars bouwen GGD’en aan een gerichte lokale en regionale aanpak van (collectieve) preventie, gezondheidsbevordering en verstevigen van de pedagogische en sociale basis. Programma’s zoals Kansrijke Start, Aanpak overgewicht kinderen en het versterken van de mentale gezondheid horen daarbij. Maar ook samenwerking met de kinderopvang en het onderwijs zijn hiervoor noodzakelijk.  

Verhogen vaccinatiegraad

We vinden een goede start voor ieder kind essentieel. Het Rijksvaccinatieprogramma draagt hieraan bij. Dit programma van de Rijksoverheid biedt de vaccinaties aan die kinderen beschermen tegen ernstige infectieziekten. GGD’en streven ernaar de vaccinatiegraad bij jeugdigen te verhogen. Educatieve programma’s en campagnes informeren ouders en jeugdigen over de voordelen en veiligheid van vaccinatie, terwijl specifieke inspanningen worden geleverd om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken. Ook het luisteren naar en serieus nemen van bezwaren zijn hierbij van belang.  

Toekomstbestendig jeugdstelsel

Met oog op de groeiende zorgvraag en het tekort aan arbeidskrachten in de zorg, streven GGD’en naar een verschuiving van zorg naar welzijn & gezondheid. Preventie, gezondheidsachterstanden terugdringen en inclusieve zorg zijn hierbij leidend. Samen met partners wordt gewerkt aan een laagdrempelige publieke en preventieve infrastructuur, waar dagelijkse contacten en samenwerking met verschillende netwerken centraal staan. Daarmee sluiten GGD’en ook aan bij de ambities van de Hervormingsagenda Jeugd.  

Digitalisering en data gedreven werken

GGD’en investeren in digitalisering en data gedreven werken. Het verzamelen, analyseren en delen van relevante data biedt diepgaand inzicht in de gezondheidsbehoeften van de jeugd. Hierdoor kunnen trends worden geïdentificeerd, gerichte interventies worden ontwikkeld en de impact van programma’s worden gemeten. Een gezamenlijke i-strategie met partners en een focus op jeugdigenparticipatie en ouderparticipatie spelen een cruciale rol. 

Toekomstbestendig werken

De GGD’en staan voor de uitdaging van arbeidsmarktkrapte en streven naar een toekomstbestendige JGZ. Dit omvat het inzetten van digitalisering, flexibilisering, taakherschikking, en strategische samenwerkingen binnen en buiten de GGD’en. Ondanks arbeidsmarktdruk wordt gestreefd naar effectieve zorg door optimalisatie van processen en de ontwikkeling van data gedreven professionals. Een doordacht arbeidsmarktbeleid is hierbij essentieel. 

Klik hier om naar de startpagina van het thema Jeugd te gaan