JGZ preventieagenda

JGZ preventieagenda

Jeugd

Met de JGZ Preventieagenda bundelen ActiZ Jeugd, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en GGD GHOR Nederland hun kennis en kunde om de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen te ondersteunen op grote maatschappelijke thema’s.

Enkele thema’s waar de JGZ Preventieagenda op ingaat zijn kindermishandeling, armoede en schoolverzuim. Lastige, maar belangrijke onderwerpen om met ouders en kinderen te bespreken. De professionals in de JGZ zijn de ogen en oren van een gezond en veilig opgroeiende jeugd. Door vroeg te signaleren en door te verwijzen, kunnen zij het verschil maken in een jong mensenleven.

ActiZ Jeugd en de GGD’en zijn de uitvoerders van de JGZ. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het kenniscentrum van alle richtlijnen op het gebied van de JGZ.

Meer weten

  • In deze infographic staan de feiten en ambities van de JGZ Preventieagenda overzichtelijk bij elkaar.