Kernwaarde Prettig wonen

Kernwaarde Prettig wonen

In dorpen en steden biedt de straat (met daarop aanwezig verkeer en aan de straat gelegen bedrijvigheid) naast positieve effecten ook vaak onrust, lawaai en luchtverontreiniging. Minimaal één zijde die rustig is, waar geen geur of geluid van bijvoorbeeld horeca overheerst, met schone lucht en met een prettig (zo mogelijk natuurlijk) uitzicht en/of buitenruimte vergroot het wooncomfort.

Minder luchtverontreiniging en lawaai beperkt het risico op hinder, hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en longkanker. Rust en een natuurlijke omgeving bieden betere mogelijkheden om te ontspannen en te herstellen. Een natuurlijke omgeving maakt bovendien klimaatbestendig(er): het kan helpen warmte te dempen (tegen hittestress), wateroverlast te voorkomen en is goed voor de biodiversiteit.

Terug naar het kernwaarden overzicht

Zorg voor ‘stille’ zijde

Geluid heeft nadelige effecten op de gezondheid, dus het is belangrijk om in huis de blootstelling aan geluid te verminderen. Daarnaast is stilte van belang om te ‘ontstressen’. Stil betekent niet dat er geen geluid is, maar wel dat er prettige en/of neutrale geluiden hoorbaar zijn. Mensen vinden natuurlijke geluiden meestal het prettigst.

Advies 1: Zorg voor tenminste één stille zijde op geluidbelaste locaties en borg dit in lokaal beleid. Een stille zijde heeft een geluidbelasting van minder dan 50 dB Lden en 40 dB Lnight. De slaapkamers moeten zo veel mogelijk aan deze geluidsluwe zijde zijn gesitueerd.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: GGD richtlijn geluid

Advies 2: Realiseer altijd een acceptabel geluidniveau binnen in woningen. Dit is (bij voorkeur) maximaal 33 dB(A) voor geluid van wegverkeer, railverkeer en luchtverkeer dat bewoners binnen kunnen horen.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: GGD richtlijn geluid

Advies 3: Positioneer de slaapkamers zoveel mogelijk aan de stille zijde. Dit geeft mensen de mogelijkheid om zich (tijdelijk) aan het geluid te onttrekken en om te slapen met een open raam.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: GGD richtlijn geluid, RIVM rapport stille zijde

Advies 4: Laat geen bedrijfsmatige buitenvoorzieningen (bijvoorbeeld horeca) toe aan de aangename zijde.

Advies 5: Aan een aangename zijde is geen (of heel stille) apparatuur voor koeling, ventilatie of luchtbehandeling.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: GGD richtlijn geluid

Advies 6: Maak afspraken met aanwonenden over gebruik van buitenruimte aan de aangename zijde in verband met geluidshinder.

Advies 7: Omdat vliegtuiggeluid van boven komt is deze bron een extra aandachtspunt bij het creëren van een stille zijde en buitenruimte. Denk daarbij ook aan goede dakisolatie, geluidwerende ventilatievoorzieningen, een optimale oriëntatie van woningen tot de bron en geluiddempende materialen in de buitenruimte.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Geluidsbewust ontwikkelen, Onderzoek Amsterdam

Terug naar het kernwaarden overzicht

Zorg voor goede luchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit betekent geen schadelijke luchtverontreiniging, maar ook geen hinderlijke geuren. De woning kan gezond (schoon en zonder geurhinder) worden gelucht en geventileerd en de buitenruimte kan gezond gebruikt worden.

Advies 1: Rookgasafvoervoorzieningen komen niet uit aan de aangename zijde, maar aan de andere zijde of boven de daklijn.
Advies 2: Bedrijfsmatige ventilatieafvoeren (inclusief afzuiging bij koken) komen niet uit aan de aangename zijde, maar aan de andere zijde of boven de daklijn.

Advies 3: Aan de aangename zijde is geen gemotoriseerd verkeer.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: GGD richtlijn lucht

Advies 4: Luchttoevoervoorzieningen (ventilatieroosters, aanzuiging van balansventilatie) zuigen aan de aangename zijde lucht aan.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: GGD richtlijn lucht

Advies 5: Maak afspraken met aanwonenden over gebruik van buitenruimte aan de aangename zijde in verband met overlast door roken, barbecue, tuinhaard, et cetera.

Terug naar het kernwaarden overzicht

Zorg voor natuurlijke zijde

Een natuurlijke omgeving kan een positieve invloed hebben op de gezondheid omdat het ontspanning en rust biedt (helpt bij herstel van stress, aandachtsmoeheid en depressie). Het maakt tevens klimaatbestendig(er): het kan helpen warmte te dempen (tegen hittestress) en wateroverlast voorkomen.

Advies 1: Stimuleer bewoners groene tuinen aan te leggen. Groene daken en gevels dragen bij aan een natuurlijk uitzicht. Groene daken kunnen op een huis aangelegd worden maar ook op een schuur, een carport of fietsenstalling.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: www.operatiesteenbreek.nl

Advies 2: Kies een goede mix van groen, in elk seizoen, ook ten behoeve van biodiversiteit. Een omgeving die ook aantrekkelijk is voor vogels, kan bijdragen aan een prettige soundscape.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Gezond Ontwerp, Thema groen en water, Amsterdamse beweeglogica, Inspiratiegids groene gezonde wijk, Handboek speelnatuur

Advies 3: Kies planten- en bomensoorten waar weinig mensen allergisch voor zijn en die weinig overlast geven. Let ook op het voorkomen van teken. Teken zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren, het liefst bij bomen en struiken. Denk ook aan overlast van de eikenprocessierups.

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Gezond Ontwerp, Thema groen en water

Advies 4: Leg (buurt)moestuinen en speeltuinen aan op daarvoor geschikte grond (let vooral op lood).

▶ Meer informatie en/of voorbeelden: Gezond Ontwerp, Thema groen en water, Inspiratiegids groene gezonde wijk, GGD advies lood

Terug naar het kernwaarden overzicht

Maak mooi en comfortabel

Door een plek mooi, prettig en comfortabel in te richten draagt het bij aan kwaliteit van leven, mentaal welbevinden en zingeving. Natuurlijke elementen kunnen helpen om een aantrekkelijke onderscheidende plek te maken waar mensen graag zijn.

Zie voor maatregelen de kernwaarde “Aantrekkelijke plekken”.

Terug naar het kernwaarden overzicht

Stimuleer goed gebruik

Bewoners en gebruikers hebben veel invloed op het aangenaam zijn en houden van de aangename zijde. Maak afspraken over rust, geur of geluid en stimuleer de aanleg van natuurlijke elementen in de buitenruimte.

Advies 1: Maak afspraken met buurtbewoners over het gebruik van en activiteiten aan de aangename zijde. Bijvoorbeeld via de Vereniging van Eigenaren.

Terug naar het kernwaarden overzicht