Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger

Preventie

Iedereen moet bewust en geïnformeerd kunnen kiezen om nu wel of geen kind te willen krijgen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden regie te nemen over hun kinderwens. Zodat zij niet overvallen worden door een onbedoelde zwangerschap.

Voor wie
Nu Niet Zwanger richt zich met name op mensen met vaak een combinatie van verschillende problemen, zoals ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid. Zij zijn vrijwel altijd in beeld van de reguliere hulpverlening. Andere voorbeelden van problemen waarmee deze personen kunnen worstelen zijn schulden, loverboyproblematiek en ongedocumenteerd zijn.

Hoe het werkt
Nu Niet Zwanger biedt professionals handvatten hoe zij de kinderwens van hun cliënt kunnen verkennen. Hoe zij op een open en eerlijke manier in gesprek kunnen gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het is daarbij van belang om aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt en stil te staan bij de vragen, emoties en opvattingen die zij hebben en de barrières die zij ervaren.

In gesprek verkent een professional hoe de cliënt denkt over het krijgen van een kind in de huidige situatie. Zowel voor zichzelf, het kind als de eventuele gezinssituatie. Door het verkennen van de actuele kinderwens ontstaan inzichten bij de cliënt waardoor deze een bewuste en geïnformeerde keuze kan maken over de eigen kinderwens.

 

“Nu ik tegenwoordig niet meer start bij de vraag naar anticonceptie, maar vraag of ik mag praten over de kinderwens van de ander, merk ik dat ik een totaal ander gesprek heb. Er ontstaat veel meer ruimte bij cliënten, zij gaan nadenken over wat zij voor zichzelf willen, wanneer zij dat zouden willen, wat dat nu voor hen zou betekenen. Het verandert het startpunt van ons gesprek, én de manier waarop ze nadenken over hun eigen keuzes, volledig.” Uit: Nu kan ik Verder. De échte verhalen van Nu Niet Zwanger


Resultaat

Inmiddels wordt het programma door alle GGD’en in meer dan 275 gemeenten en 1125 organisaties in het land uitgevoerd en is opgenomen in de databank Gezond leven van het RIVM. In de praktijk zijn er door deze organisaties vele duizenden gesprekken gevoerd met hun cliënten over hun kinderwens. Bekijk hier onze factsheet. Lokaal werkt Nu Niet Zwanger nauw samen met professionals uit het sociaal en medisch domein om cliënten concreet hulp te bieden. Zo ontstaat er een laagdrempelige toegang tot zorg. Benieuwd hoe? Bekijk dan dit filmpje.

Kansrijke Start
Nu Niet Zwanger wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en is onderdeel van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. Kansrijke Start richt zich op de eerste duizend dagen van een kind. De fase vóór, tijdens en na de geboorte is bepalend voor de latere gezondheid van het kind.

Meer weten?
Ga naar de website van Nu Niet Zwanger.