Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Coronavirus

Door het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten en het tegengaan van besmetting. 

Om welke middelen gaat het?

Het ministerie van VWS heeft een overzicht gemaakt waarin wordt uitgelegd in welke situatie welk beschermingsmiddel het juiste is.

Het gaat onder andere om de volgende producten:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  • Mond/neus maskers: chirurgisch (I, II, IIR), FFP1, FFP2, FFP3;
  • Handschoenen in 4 maten;
  • Isolatiejassen (lange mouw) en halterschorten;
  • Beschermingsbrillen;
  • Desinfectiemiddelen (met name handalcohol).

Aan deze lijst worden nog producten toegevoegd als blijkt dat er via de reguliere commerciële kanalen onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

Kwaliteit van het materiaal
Alle hulpmiddelen die worden uitgegeven hebben een CE-markering. Hiermee wordt aangegeven dat het product voldoet aan de geldende gezondheids- en veiligheidseisen. Hulpmiddelen die geen CE-markering hebben worden niet verspreid in de zorgsector. Klik hier om meer informatie over de kwaliteit te vinden.

Testkits en andere diagnostica
Naast PBM is ook behoefte aan diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) om ervoor te zorgen dat er voldoende coronatests kunnen worden uitgevoerd. De inventarisatie van dit materiaal vindt plaats door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de distributie verloopt via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dienst testen is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering.

Aanvraagprocedure

Voor het inkopen van PBM voorraad kunnen zorgaanbieders terecht bij hun reguliere leveranciers. Als deze leveranciers geen PBM kunnen leveren dan kunnen zij terecht bij LCH. De voorraad van het LCH is nu bedoeld als noodvoorraad voor de zorg.

Berichtgeving ministerie van VWS over persoonlijke beschermingsmiddelen

Aanvullende informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen is te vinden op de site van de rijksoverheid.