Preventieakkoord

Preventieakkoord

Preventie

Eind 2018 sloten zeventig partijen het Nationaal Preventieakkoord. Het akkoord moet ervoor zorgen dat over ruim twintig jaar roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik drastisch zijn teruggedrongen.

De zeventig partijen, die afkomstig zijn uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de sport, de overheid en maatschappelijke organisaties, hebben grote ambities. In 2040 willen zij de volgende doelen hebben bereikt:

  • Een rookvrije generatie: geen kind rookt, of begint daar ooit aan.
  • Een kwart minder mensen lijdt aan overgewicht. Ook lijdt 40% minder mensen aan ziekten die aan obesitas zijn gerelateerd, zoals diabetes, hart-, vaat- en leverziekten.
  • Het aantal mensen dat overmatig alcohol drinkt is gehalveerd. Ook geen enkele jongere onder de 18 of zwangere vrouw drinkt nog.

Landelijke en lokale actie

GGD GHOR Nederland gelooft dat het beste resultaat dicht bij mensen te behalen is. Dus: in de regio en de wijk. Daarom zetten we ons in voor regionale afspraken die aansluiten op het Nationaal Preventieakkoord. In de regionale afspraken benutten we het gezondheidspotentieel maximaal, rekening houdend met de lokale situatie. Op verschillende plaatsen hebben GGD’en hier samen met andere partijen al een start mee gemaakt. Voorbeelden van initiatieven:

GGD GHOR Nederland levert samen met alle GGD’en een belangrijke bijdrage aan het Nationale Preventieakkoord. Bijvoorbeeld door gemeenten (financieel) te stimuleren om meer rookvrije omgevingen te creëren of om meer aandacht te hebben voor het voorkomen van risicovol alcoholgebruik onder jongeren. Verder delen wij goede voorbeelden, helpen gemeenten helpen bij het realiseren van doelstellingen en meten de voortgang van de doelstellingen uit het akkoord.

Factoren rond gezondheidsproblemen

Bij gezondheidsproblemen spelen schulden, stress, sociaaleconomische gezondheidsverschillen en andere factoren een niet te onderschatten rol. Iemand die een baan heeft of niet (meer) in de schulden zit, heeft namelijk een grotere slagingskans als het gaat om stoppen met roken of werken aan overgewicht. Daarom vindt GGD GHOR Nederland dat bij het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik ook de hele situatie rondom mensen mee moet worden genomen.

Meer weten