Oproep van VWS aan zorginstellingen

Landelijk inzicht in voorraad, verbruik en vraag persoonlijke beschermingsmiddelen
Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor het verzorgen van (mogelijke) corona patiënten. Om zorgverleners op tijd en van voldoende middelen te voorzien, is een actueel landelijk overzicht essentieel. Daarvoor is vanaf vrijdag 20 maart de PBM Corona app beschikbaar. Het ministerie van VWS vraagt alle prioritaire zorginstellingen (ziekenhuizen, huisartsen(posten), ambulancediensten en GGD’en) dringend om hier dagelijks hun voorraad en dagverbruik aan PBM in te vullen.

Juiste middelen op de juiste plek
Op dit moment zijn er op verschillende plaatsten in het land tekorten aan een aantal essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat daarbij om:
1. Mond/neus maskers: chirurgisch, FFP1 en FFP2
2. Handschoenen in 4 maten
3. Isolatiejassen (lange mouw)
4. Beschermingsbrillen
5. Desinfectantia (mn. handalcohol)
6. SARS-CoV2 testkits
7. Corona testkits
8. Beademingsapparatuur

Om er de komende tijd voor te kunnen zorgen dat zorgverleners van de genoemde zorginstellingen hun belangrijke werk goed en veilig kunnen doen, moeten we de beschikbare middelen met elkaar (her)verdelen. Als iedereen hier aan meewerkt en zijn data met ons deelt, kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste middelen snel op de juiste plek komen en er niks verloren gaat. Voor zorginstellingen is het delen van actuele voorraad en dagverbruik in de webapplicatie bovendien de snelste en meest zekere toegang tot de landelijke voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe werkt het
In Nederland kennen we elf zogenaamde ROAZ regio’s. Iedere regio heeft een regionaal coördinator. Daarnaast is er een aparte coördinator voor het Caribisch gebied. Zij staan al in contact met veel zorginstellingen, maar via de PBM Corona app weten zij nog beter wat de behoefte is in hun regio en waar de grootste knelpunten zitten. Het PBM-team van GGD GHOR Nederland en de regionale coördinatoren verzorgen de inventarisatie en (her)distributie van bestaande en nieuwe voorraden.

Alle ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten en GGD’en, die nu hun voorraad en verbruik al aan hun regionaal coördinator doorgeven worden vrijdag 20 maart door hun regionaal coördinator aan de webapplicatie toegevoegd. Zij ontvangen een mail met inlog gegevens en kunnen dan starten met het registreren van voorraad en dagverbruik. Bij de mail met inlog gegevens vinden zij meer tekst en uitleg over over de werking van de webapplicatie. Individuele huisartspraktijken hoeven zich niet aan te melden. Dit loopt via hun huisartsenpost. De andere zorginstellingen volgen binnen afzienbare tijd en ontvangen daarover bericht via hun koepel.

Omdat wij alleen door een goede samenwerking deze corona-crisis te lijf kunnen, gaan wij er van uit dat alle genoemde zorginstellingen hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag gaan.

Download hier bovenstaande Oproep van VWS aan zorginstellingen

[button-red url=”https://ggdghor.nl/thema/persoonlijkebm//”]TERUG NAAR Thema PBM Corona[/button-red]

 

[button-red url=”https://ggdghor-nederland.mendixcloud.com/”]TERUG NAAR DE PBM CORONA APP[/button-red]