Privacyverklaring Forensische Geneeskunde

Dit is een privacyverklaring van GGD GHOR Nederland. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.kiesvoorforensischegeneeskunde.nl. In deze privacyverklaring leggen we onder andere uit wanneer en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u hebt als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD’en en GHOR-bureaus. GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR staat voor geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

De website www.kiesvoorforensischegeneeskunde.nl is een initiatief van GGD GHOR Nederland namens de GGD’en en Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond (afgekort: FARR), in samenwerking met het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) en de Netherlands School of Public & Occupational Health (afgekort: NSPOH). De website wordt ingezet ter ondersteuning van de campagne Forensische geneeskunde, buitengewoon boeiend. Deze campagne heeft als doel om artsen enthousiast te maken voor de forensische geneeskunde. Mensen kunnen op de website onder andere lezen over een dagje meelopen met een forensisch arts in een GGD-regio en kunnen zich ook aanmelden voor een dagje meelopen.

In deze privacyverklaring leest u wat GGD GHOR Nederland en de GGD’en doet met gegevens die wij via deze website ontvangen. Hebt u via de website contact opgenomen met het FMG of een van de andere organisaties? Dan zijn deze organisaties verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Ga naar de websites van deze organisaties voor meer informatie hierover.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

GGD GHOR NL verwerkt uw persoonsgegevens als u contact met ons opneemt via het e-mailadres promotiefg@ggdghor.nl. Als u gebruik maakt van het aanmeldformulier, wordt dit direct doorgestuurd naar de juiste GGD en verwerkt deze GGD uw persoonsgegevens.  Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om contact met u te kunnen opnemen om uw vraag te beantwoorden.

Als u zich opgeeft voor een meeloopdag worden uw persoonsgegevens verwerkt door de regionale GGD. GGD GHOR Nederland ontvangt alleen de datum waarop het formulier is verstuurd en de naam van de regionale GGD waar het formulier naar toe is gestuurd.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doelen die we hier hebben genoemd.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Als u via de website een e-mail stuurt naar promotiefg@ggdghor.nl, ontvangt GGD GHOR Nederland uw e-mailadres en de andere persoonsgegevens die u zelf in deze e-mail hebt gezet. De gegevens worden gebruikt om u een antwoord te kunnen sturen.

Als u het aanmeldformulier op de website invult voor een meeloopdag met een forensisch arts van een regionale GGD, ontvangt de GGD waar u de aanvraag hebt gedaan de persoonsgegevens die u hebt ingevuld. Hiervoor worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Of u student of arts bent
 • Uw beroep
 • Uw verklaring dat u minimaal vierdejaars student geneeskunde bent.

Deze persoonsgegevens worden door de regionale GGD waar u zich hebt opgegeven gebruikt om contact met u te kunnen opnemen. Wilt u weten hoe de regionale GGD met uw persoonsgegevens omgaat? Kijk dan op de website van deze GGD.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

GGD GHOR NL en de GGD’en verwerken persoonsgegevens om contact op te kunnen opnemen met mensen die informatie opvragen. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen we persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige reden voor hebben. De reden is dat we persoonsgegevens nodig hebben om een reactie te kunnen geven op berichten die wij ontvangen via de e-mail of om uw aanmelding voor een dagje meelopen in behandeling te kunnen nemen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

GGD GHOR Nederland bewaart de persoonsgegevens van een e-mail alleen om de mail te beantwoorden. We bewaren uw persoonsgegevens één maand, vanaf de datum dat we de e-mail hebben beantwoord. In deze maand kunnen we eventuele vervolgvragen beantwoorden.

We bewaren de gegevens uit het aanmeldformulier tot deze in behandeling is genomen.

Wat zijn uw rechten?

Dit zijn uw rechten volgens de AVG.

 • U hebt het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te bekijken. U kunt een kopie krijgen van uw gegevens.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren.
 • In sommige gevallen mag u van ons eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen.
 • In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u deze rechten uit wilt oefenen kunt u contact opnemen met GGD GHOR Nederland voor de persoonsgegevens die door GGD GHOR Nederland worden verwerkt. Als  u een beroep wilt doen op uw rechten voor de persoonsgegevens die bij de regionale GGD worden verwerkt, ga dan naar de website van de regionale GGD. Daar vindt u de informatie over hoe u dit kunt doen.

Wat doen bij vragen of klachten?

Hebt u vragen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de regionale GGD die u hebt geselecteerd. Als u vragen of klachten hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door GGD GHOR Nederland, stuur dan een e-mail naar fg@ggdghor.nl.

Hebben we uw klacht afgehandeld en bent u het niet eens met de uitkomst? Of bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Wijzigingen

Als het nodig is passen we deze privacyverklaring aan. Bijvoorbeeld als er iets verandert in wie er persoonsgegevens verwerkt of welke persoonsgegevens we gebruiken.

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast op 31 oktober 2023.