Bron- en contactonderzoek

Inmiddels werkt het kabinet aan de eerste stappen richting versoepeling van de maatregelen. De mensen willen steeds meer hun vrijheid terug en het wordt duidelijk dat de GGD’en een belangrijke bijdrage hieraan kunnen leveren. Het uitgebreid testen van mensen en het doen van bron- en contactonderzoek is een voorwaarde voor versoepeling van de maatregelen. De GGD’en hebben hiervoor een plan gemaakt.

GGD’en voeren in geval van een infectieziekte altijd bron- en contactonderzoek uit. Daarmee spoor je besmette personen zo snel mogelijk op, zodat voorkomen wordt dat zij anderen besmetten. De rol van bron- en contactonderzoek in de bestrijding van COVID-19 varieert per fase van de pandemie.

Afschalen van maatregelen en dus meer vrijheid voor mensen is pas mogelijk als mensen met klachten worden getest en er uitgebreid bron- en contactopsporing wordt gedaan. Daarom zijn per 6 mei de richtlijnen aangepast en hebben de GGD’en zich voorbereid op een flinke opschaling van bron- en contactonderzoek. Wanneer er in juni nog uitgebreider getest wordt, zal er onvermijdelijk ook meer bron- en contactonderzoek uit voortvloeien en moeten de GGD’en verder opschalen.

Meer testen, meer bron- en contactonderzoek, meer opschalen
Op dit moment zijn de GGD’en bezig om dit te organiseren, samen met andere partijen die hiervoor nodig zijn. Er wordt gewerkt aan een landelijk plan voor opschaling ten behoeve van testen en ten behoeve van bron- en contactonderzoek, waarbij bekeken wordt hoe testen en bron- en contactonderzoek zo slim en effectief mogelijk kunnen worden georganiseerd en waarbij we ook gebruik zullen maken van voorzieningen van buiten de GGD. Ook worden er regionale opschalingsplannen gemaakt. Hoewel de inhoud van het testbeleid en de wijze van bron- en contactonderzoek gelijk zijn, verschilt de wijze waarop GGD’en dat organiseren per regio en dus per GGD. De wijze van organisatie sluit aan op de situatie in de regio.

De GGD’en hebben een dergelijke omvang van een infectieziekte nog niet eerder meegemaakt en dus ook niet deze hoeveelheden aan te testen personen en deze omvang van bron- en contactonderzoek. Maar bij infectieziektebestrijding zijn GGD’en gewend aan snel handelen, crisismanagement en opschalen. En vanuit die ervaring werken wij er op dit moment hard aan, om zoals altijd, ervoor te zorgen dat de gestelde richtlijnen op het gebied van testen en bron- en contactonderzoek uitgevoerd blijven worden.

Meer informatie over aanbod hulp GGD’en bij bron- en contactonderzoek
In ons nieuwsbericht van 9 mei 2020 ‘Aanbod hulp GGD’en bij bron- en contactonderzoek‘ vertellen wij uitgebreider over de hulp die ons wordt aangebonden van organisaties én individuen die ons willen helpen met de forse klus die ons in juni te wachten staat: uitgebreid bron- en contactonderzoek. Dat wij dit zeer waarderen en wat wij hiermee doen. Lees het hier.

Bent u een organisatie die (medisch) personeel beschikbaar heeft?
In ons nieuwsbericht van 9 mei 2020 ‘Aanbod hulp GGD’en bij bron- en contactonderzoek‘ vertelden wij dat wij op dit moment nog geen organisatie selecteren om ons te helpen en leggen in dat bericht ook uit waarom. Het kan zijn dat wij dat binnenkort wel gaan doen. In dat geval is het handig als wij beschikken over informatie over wat u ons te bieden heeft. Binnenkort vindt u op deze pagina het formulier dat u daarvoor kunt gebruiken.

Hoe werkt bron- contactonderzoek?

In onderstaand filmpje legt Dr. Hintaran, arts infectieziektebestrijding van GGD regio Utrecht, uit wat bron- en contactonderzoek is.

 

 

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe de GGD’en bron- en contactonderzoek doen. Bron: RIVM