Bron- en contactonderzoek

Mensen willen steeds meer hun vrijheid terug en het wordt duidelijk dat de GGD’en een belangrijke bijdrage hieraan kunnen leveren. Het uitgebreid testen van mensen en het doen van bron- en contactonderzoek is een voorwaarde voor blijvende versoepeling van de maatregelen. 

GGD’en voeren in geval van een infectieziekte altijd bron- en contactonderzoek uit. Daarmee spoor je besmette personen zo snel mogelijk op, zodat voorkomen wordt dat zij anderen besmetten. De rol van bron- en contactonderzoek in de bestrijding van COVID-19 varieert per fase van de pandemie.

Meer testen, meer bron- en contactonderzoek, meer opschalen
De GGD’en zijn sinds het uitbreken van deze pandemie al flink uitgebreid zodat ze op dit moment in staat zijn om bij veel meer mensen bron- en contactonderzoek uit te voeren. Op dit moment zijn de GGD’en nog verder aan het opschalen, samen met andere partijen die hiervoor nodig zijn en we blijven kijken hoe we bron- en contactonderzoek zo slim en effectief mogelijk kunnen organiseren. Ook zijn er regionale opschalingsplannen gemaakt. Hoewel de inhoud van het testbeleid en de wijze van bron- en contactonderzoek gelijk zijn, verschilt de wijze waarop GGD’en dat organiseren per regio en dus per GGD. De wijze van organisatie sluit aan op de situatie in de regio.

Hoe werkt deze opschaling in de praktijk?
Alle GGD’en hebben een team infectieziektebestrijding. Die teams zijn op dit moment al flink uitgebreid, met mensen binnen de GGD (van andere teams) of buiten de GGD (bijvoorbeeld door opgeleide studenten, vrijwilligers en uitzendkrachten). Ook regionaal schalen de GGD’en maximaal op met de inzet van regionale partners, zoals bijvoorbeeld callcenters waar al eerder mee gewerkt werd. Wanneer het bij de ene GGD heel druk is en de andere GGD nog capaciteit over heeft, zullen de GGD’en elkaar helpen met het uitvoeren van bron- en contactonderzoek. Daarnaast kunnen de regionale GGD’en, indien nodig, gebruik maken van de landelijke partijen waarmee GGD GHOR Nederland afspraken maakt.

De GGD’en hebben een dergelijke omvang van een infectieziekte nog niet eerder meegemaakt en dus ook niet deze hoeveelheden aan te testen personen en deze omvang van bron- en contactonderzoek. Maar bij infectieziektebestrijding zijn GGD’en gewend aan snel handelen, crisismanagement en opschalen. En vanuit die ervaring werken wij er op dit moment hard aan, om zoals altijd, ervoor te zorgen dat de gestelde richtlijnen op het gebied van testen en bron- en contactonderzoek uitgevoerd blijven worden.

Een uitbraak van een infectieziekte op deze schaal is ook voor GGD’en ongekend. Om de bijbehorende forse opschaling goed te laten verlopen, hebben we een aanpak hiervoor bedacht. Aangezien het hoort bij een crisis dat het ongekend is, ontwikkelingen snel gaan en situaties veranderlijk zijn, zal deze aanpak regelmatig herijkt worden. De laatste versie van onze aanpak (augustus 2020) staat beknopt in deze PowerPoint en in de bijbehorende toelichtende aanbiedingsbrief.

Hoe werkt bron- contactonderzoek?

In onderstaand filmpje legt Dr. Hintaran, arts infectieziektebestrijding van GGD regio Utrecht, uit wat bron- en contactonderzoek is.

 

 

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe de GGD’en bron- en contactonderzoek doen. Bron: RIVM