Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger zet in op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen bij de meest kwetsbaren in de samenleving. De kracht van Nu Niet Zwanger is dat het de kwetsbare mannen en vrouwen ondersteunt bij het nemen van de regie over hun kinderwens.

Het gaat hier om mensen met vaak een combinatie van verschillende problemen, zoals ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking. Ze zijn vrijwel altijd in beeld van de reguliere hulpverlening. Andere voorbeelden van problemen waarmee deze personen kunnen worstelen zijn verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en ongedocumenteerd zijn.

Hulpverleners gaan het gesprek aan

Het programma biedt handvatten aan professionals en zorgt voor een laagdrempelige toegang van zorg. Hulpverleners gaan in gesprek met de kwetsbare personen over hun kinderwens, seksualiteit, en anticonceptie. Hierbij is het van belang om aan te sluiten bij hun leefwereld, vragen, emoties en opvattingen, en om de barrières die zij ervaren samen te verkennen.

Wat zou zwanger worden betekenen voor de ouder(s)? En voor het kind? Elke vraag die de hulpverlener stelt, leidt tot een nieuwe vraag en kan de ouder er bewuster van maken of het krijgen van een kind op dit moment een fijne keuze is. Kennis, motivatie, vaardigheden en middelen zijn bepalend bij het maken van een vrijwillige en gemotiveerde keuze. De juiste benadering kan veel leed en een mogelijke uithuisplaatsing van een kind voorkomen.

Tekst gaat verder onder het kader.

Kansrijke Start

Nu Niet Zwanger is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. Kansrijke Start richt zich op de eerste duizend dagen van een kind. Deze fase vóór, tijdens en na de geboorte is bepalend voor de latere gezondheid van het kind. De landelijke uitrol van Nu Niet Zwanger is in volle gang en loopt tot eind 2121.

Meer weten? Ga naar Nu Niet Zwanger.

‘Geboorte’ van Nu Niet Zwanger

Een ‘ogenschijnlijk onnozele’ vraag van verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam leidde vijf jaar later tot de landelijke invoering van het programma Nu niet zwanger. Over haar:

  • Lees in dit interview welke vraag Connie Rijlaarsdam toen stelde.

Wat zeggen deelnemers van het programma?

“Gezien wat ik mijn lichaam aandeed, had ik niet verwacht dat ik zwanger kon worden. Bovendien denk je niet aan de pil als je knetterhigh bent, of strontlazarus.”

“Hulpverleners vinden het soms ongepast om met een cliënt over een eventuele kinderwens te praten. Dat vind ik vreemd – je bemoeit je wel met de financiën en moet soms kinderen uit huis plaatsen, maar over een kinderwens praat je niet?”

Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorg herzien

2 jul 2021 Kwetsbare groepen

GGD GHOR Nederland heeft in opdracht van het ministerie van VWS de Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (versie 2014) herzien. Deze herziene versie is aangepast aan nieuwe of gewijzigde ... Lees meer

Lees meer over

GGD GHOR Nederland lanceert kwaliteits- en ontwikkelinstrument lokaal meldpunt zorgwekkend gedrag

4 mei 2021 Kwetsbare groepen

GGD GHOR Nederland lanceert op 4 mei het kwaliteits- en ontwikkelinstrument voor lokale meldpunten zorgwekkend gedrag, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het instrument ... Lees meer

Lees meer over