Volle inzet op inventariseren en verdelen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Door het coronavirus is er een grotere behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten en het tegengaan van besmetting.  De Nederlandse overheid probeert zo veel mogelijk extra persoonlijke beschermingsmiddelen te organiseren en doet dat op 3 manieren: 

  1. aanvullende inkoop door het Landelijk Consortium hulpmiddelen;
  2. opstarten van productielijnen in Nederland voor mondmaskers, beschermingsbrillen, spatschermen en beademingsapparatuur;
  3. veilig hergebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om welke middelen gaat het?

Het Ministerie van VWS heeft een overzichtelijke factsheet gemaakt waarin wordt uitgelegd in welke situatie welk beschermingsmiddel het juiste is.

Het gaat o.a. om de volgende producten:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  • Mond/neus maskers: chirurgisch (I, II, IIR), FFP1, FFP2, FFP3
  • Handschoenen in 4 maten
  • Isolatiejassen (lange mouw) en halterschorten
  • Beschermingsbrillen
  • Desinfectiemiddelen (met name handalcohol)

Aan deze lijst worden nog producten toegevoegd als blijkt dat er via de reguliere commerciële kanalen onvoldoende middelen beschikbaar zijn.

Kwaliteit van het materiaal

Alle hulpmiddelen worden getest en gecontroleerd door het RIVM:
1.       er wordt gecontroleerd of de papieren en certificaten correct zijn;
2.       een arbeidshygiënist controleert de kwaliteit van het hulpmiddel op het vlak van veiligheid en beoogd gebruik;
3.       voor adembeschermingsmaskers voeren gekwalificeerde medewerkers met een gecertificeerde testopstelling een test uit, om de doorlaatbaarheid van het filter van de mondmaskers voor deeltjes te controleren.
4.       er wordt gecontroleerd met gespecialiseerde apparatuur of de mondmaskers goed aansluiten op het gelaat.

Hulpmiddelen die niet voldoen aan deze normen worden niet verspreid in de zorgsector.

Testkits en andere diagnostica
Naast PBM is ook behoefte aan diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) om ervoor te zorgen dat er voldoende coronatests kunnen worden uitgevoerd. De inventarisatie van dit materiaal vindt plaats door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de distributie verloopt via LCH.

Inkoop en distributie van middelen

Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht: het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Dit consortium heeft als doel om verschillende middelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, en te distribueren in het landsbelang. Het LCH heeft als 2 belangrijkste taken:

  • centrale inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg en
  • distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen aan zorginstellingen en –professionals.

Het LCH zorgt voor de aanvullende inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, naast het reguliere inkoopproces van zorgaanbieders bij hun vaste leveranciers.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/tijdelijke-crisisstructuur/landelijk-consortium-hulpmiddelen

Verdeelmodel beschermingsmiddelen

In Nederland moet zo lang mogelijk veilige zorg geleverd kunnen worden passend bij de handelingen die door zorgprofessionals worden uitgevoerd. De beschermingsmiddelen die ter beschikking zijn, moeten dan ook eerlijk worden verdeeld zodat medewerkers die ze het hardst nodig hebben ze ook daadwerkelijk krijgen. Het ministerie van VWS heeft in overleg met partijen uit de zorg een verdeelmodel vastgesteld. In het model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Dat wil zeggen: welke risicovolle handelingen verricht een zorgverlener en welke persoonlijke beschermingsmiddelen horen daarbij.

Deze verdeelmethode moet helpen om de beschermingsmiddelen beter te verdelen. Uitgangspunt zijn de richtlijnen van RIVM. U leest hier in welke situatie welk mondmasker vereist is.

Aanvraagprocedure

Waar zorginstellingen eerder voor PBM terecht konden bij de PBM coördinator in hun eigen GGD- of ROAZ regio, is een nieuwe werkwijze van start gegaan waarbij zorginstellingen hun PBM direct kunnen aanvragen via het LCH. Hiermee wordt gebruik gemaakt van een professioneel logistiek netwerk dat al bij een groot aantal zorginstellingen dagelijks levert. Bovendien maken we dan een professionalisering in de administratie en facturatie voor zorginstellingen en het LCH. Indien u als zorgorganisatie aanvullende PBM wilt aanvragen via LCH neem dan contact op via: info@lchulpmiddelen.nl of bestel online via Rijksoverheid.nl

Acute tekorten

Ervaart uw zorginstelling nog steeds tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen en heeft u te maken met een (mogelijk) besmette patiënt(en), dan kunt u contact leggen met LCH via: info@lchulpmiddelen.nl of bestel online via Rijksoverheid.nl

Aanbiedingen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Bent u een bedrijf dat een groot volume persoonlijke beschermingsmiddelen wil aanbieden?
Meld uw aanbieding, uit het binnen- en buitenland, bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen via inkoop@lchulpmiddelen.nl

Bent u een particulier die een kleine voorraad wil doneren?
Bied deze aan bij het Rode Kruis via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl

Berichtgeving ministerie van VWS over persoonlijke beschermingsmiddelen

De rijksoverheid heeft een webpagina met veelgestelde vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen gepubliceerd.