GGD’en testen op COVID-19

Wie testen de GGD’en? Waarop testen zij? Hoe doen zij dit? Algemene informatie over het testen door de GGD’en leest u op deze pagina. 

Wie test de GGD?

De GGD’en testen, conform het huidige testbeleid,  iedereen, mits zij milde klachten (symptomen) van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben. Als u geen gezondheidsklachten heeft, kunt u geen afspraak maken. GGD’en testen ook niet of iemand het coronavirus heeft gehad.

Heeft u zware klachten, of twijfel hierover, neem dan altijd contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor iedereen geldt dat zij milde klachten moeten hebben die passen bij het coronavirus. Zij kunnen via het landelijke afsprakennummer 0800-1202  terecht voor het maken van een afspraak voor de afname van een test bij de GGD in hun regio. Dit nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Wij vragen iedereen uw burgerservicenummer bij de hand te houden.

Mensen die vragen hebben over het coronavirus of over testen, kunnen bellen met het publieksinformatienummer 0800-1351.

Bekijk meer informatie over testen

 

GGD’en voeren testen uit die gedaan moeten worden volgens het testbeleid dat in Nederland is vastgesteld. Lees meer hierover onder het kopje ‘welke partijen zijn betrokken’.

GGD GHOR Nederland en de GGD’en vinden de bescherming van privacy belangrijk. Lees hier meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, door wie en waarom. Read more about who collects and uses your personal data.

Wie klachten heeft blijft thuis

Als iemand klachten heeft blijft deze persoon thuis en is daarmee in isolatie. De persoon verlaat alléén het huis voor de testafspraak. Na de testafspraak blijft iemand wederom thuis tot de uitslag bekend is.

Hoe maak je een afspraak?

GGD test op aanwezigheid virus

GGD’en nemen de PCR-test af. Daarmee kan worden vastgesteld of iemand het coronavirus op dat moment heeft. Wij kunnen dus niet vaststellen of iemand eerder het Coronavirus gehad heeft. Voor deze test wordt met een wattenstaafje in de neus en keel gestreken. In het laboratorium wordt onderzocht of hierin erfelijk materiaal van het virus zit. Als dat zo is dan staat vast dat deze persoon op dat moment met het virus is besmet.
Dat is de reden dat alleen mensen, met ziekteverschijnselen die passen bij een COVID-19 infectie in de testfaciliteiten van de GGD’en worden getest. Op RIVM.nl leest u meer over de verschillende soorten testen.

Bellen voor een afspraak, niet voor informatie

Iedereen met milde klachten die passen bij het coronavirus, kan een afspraak maken voor een test. Wilt u geen testafspraak maken, maar wilt u andere vragen stellen over het coronavirus of over testen? Dan kunt u bellen met het publieksinformatienummer 0800 1351. Veel informatie is ook te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus

Als iemand geen gezondheidsklachten heeft kan geen afspraak gemaakt worden. GGD’en testen ook niet of iemand het coronavirus heeft gehad. Heeft iemand zware klachten, of twijfel hierover, neem dan altijd contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Een afspraak maken kan door het landelijke afsprakennummer 0800-1202 te bellen. Dit kan 7 dagen per week tussen 8.00 en 20.00 uur. Hier vindt u hoe dat in zijn werk gaat.
Meer informatie over hoe het testen gaat, vindt u op rijksoverheid.nl/

Hoe maak je een afspraak?

Waar test de GGD?

De 25 GGD’en hebben sinds 6 april met elkaar ruim 80 testfaciliteiten in Nederland opgezet. Op een locatie bij de GGD of bij een drive-in of drive-through locatie van de GGD wordt op een snelle manier keel- en neusslijm afgenomen, dat daarna naar een laboratorium wordt gestuurd waar het gecontroleerd wordt op aanwezigheid van het virus. In veel gevallen hoeft u daarvoor niet eens de auto uit te komen.

Welke partijen zijn betrokken bij het testen op COVID-19?

Het testbeleid voor COVID 19 wordt voorgesteld door het OMT (Outbreak Management Team). Hierin staat onder andere wie er getest mag worden. Na iedere bijeenkomst van het OMT stelt het RIVM een advies op voor het Ministerie van VWS. Daarna worden de adviezen besproken in verschillende bestuurlijke overleggen en door de ministers. Uiteindelijk bepaalt het kabinet wat er met de gegeven adviezen gebeurt en welke groepen in aanmerking komen voor een test.

De GGD’en voeren zo’n 80% van de testen uit. Ook op andere plekken worden testen afgenomen, zoals in ziekenhuizen of verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Informatie voor artsen

Bent u arts en wilt u weten hoe u iemand kunt aanmelden bij de GGD? Kijkt u dan op deze pagina.

Informatie voor artsen

Testcapaciteit en testafname-capaciteit

U hoort veel over testcapaciteit. Waar gaat dit over?
De testcapaciteit is het aantal tests dat de laboratoria in Nederland, in vol bedrijf, per dag kunnen verwerken. De testafname-capaciteit is het aantal tests dat door ziekenhuizen, GGD’en en anderen kan worden afgenomen. Beide zijn op dit moment ruim voldoende.

De testcapaciteit en testafname-capaciteit is afhankelijk van mensen en materialen; er zijn materialen nodig om de test af te nemen, zoals wattenstaafjes, verpakkingsmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de monsterafnemers. Ook zijn er materialen nodig voor de analyse in het laboratorium. En er zijn natuurlijk mensen nodig: mensen om de tests af te nemen, te vervoeren en te analyseren in het laboratorium en om de uitslagen door te geven en uit te leggen. Kortom: als we het hebben over testcapaciteit, gaat het dus om heel veel verschillende dingen. Sommige benodigdheden voor de test zijn schaars. Door te testen volgens zorgvuldige richtlijnen zorgen we ervoor dat er beschikbare voorzieningen efficiënt worden ingezet.

Wie betaalt voor een COVID-19 test bij de GGD?

Als u wordt getest, betaalt u hier niets voor. De kosten van een test die wordt uitgevoerd door de GGD (het afnemen van de test, laboratorium-verwerking en uitslag doorgeven aan de arts) worden betaald vanuit het Openbare Gezondheidszorg (OGZ)-budget.

Openingstijden GGD’en

De GGD’en proberen zoveel mogelijk open te blijven om te testen.

Regionale verschillen door regionaal maatwerk, altijd binnen landelijke richtlijnen

GGD’en testen intensief in het hele land en werken hierbij allemaal volgens de landelijke LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM. Vanuit de landelijke, identieke basis is er ruimte voor regionaal maatwerk, in overleg met bijvoorbeeld de zorginstellingen in de regio. Zo kan de GGD afspraken maken met organisaties in de regio over hoe het daadwerkelijke testen is verdeeld of ingericht.

Hierdoor kan het zijn dat u regionale verschillen ziet tussen de GGD’en. De GGD’en doen dit om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op hun regio. Het maakt namelijk niet uit waar mensen worden getest, maar dát ze worden getest.

Meer informatie?

De informatie op deze pagina gaat specifiek over het testen door de GGD’en. Kijkt u voor alle informatie over testen op het coronavirus op vanaf 1 juni op: