GGD’en testen op COVID-19

U vindt op deze pagina algemene informatie over het testen door de GGD’en.

Testen bij de GGD’en

Het ministerie van VWS heeft besloten dat de GGD’en stoppen met testen op corona. Daarom kunt u zich niet meer bij ons laten testen. Onze testlocaties zijn gesloten. Wilt u meer informatie over het besluit van de minister of heeft u een vraag? Kijk dan op rijksoverheid.nl/corona.

Heeft u zware klachten, of twijfel hierover, neem dan altijd contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

GGD’en voeren testen uit volgens het testbeleid dat in Nederland is vastgesteld. Lees meer hierover onder het kopje ‘welke partijen zijn betrokken’.

Testafname en uitslag

U kunt geen testafspraak meer maken bij de GGD. U kunt nog wel online uw uitslagen inzien via coronatest.nl. Log hiervoor in met uw DigiD.

Overige vragen over het maken van een afspraak
GGD GHOR Nederland en de GGD’en vinden de bescherming van privacy belangrijk. Lees hier meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, door wie en waarom. Read more about who collects and uses your personal data.

GGD’en testen op aanwezigheid virus

GGD’en namen NAAT-testen, zoals een PCR of TMA, af. Daarmee werd vastgesteld of iemand het coronavirus op dat moment had. Wij stelden dus niet vast of iemand eerder het coronavirus had gehad. Bij het afnemen van de test werd met een wattenstaafje in de neus en keel gestreken.

Meer informatie over coronavirus

Heeft u een vraag over het coronavirus? Dan kunt u terecht op mijnvraagovercorona.nl.

Welke partijen waren betrokken bij het testen op COVID-19?

Het testbeleid voor COVID-19 wordt voorgesteld door het OMT (Outbreak Management Team). Na iedere bijeenkomst van het OMT stelt het RIVM een advies op voor het Ministerie van VWS. Daarna worden de adviezen besproken in verschillende bestuurlijke overleggen en door de ministers. Uiteindelijk bepaalt het kabinet wat er met de gegeven adviezen gebeurt.

De GGD’en namen een groot deel van alle testen af. Maar, ook op andere plekken werden testen afgenomen, zoals in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en in commerciële teststraten.

Testcapaciteit

Testcapaciteit bestaat uit laboratoriumcapaciteit en testafname-capaciteit. De laboratoriumcapaciteit is het aantal tests dat de laboratoria in Nederland en gecontracteerde laboratoria in het buitenland, in vol bedrijf, per dag kunnen verwerken. De testafname-capaciteit is het aantal tests dat door ziekenhuizen, GGD’en en anderen kan worden afgenomen.

De laboratoriumcapaciteit en testafname-capaciteit zijn afhankelijk van mensen en materialen; er zijn materialen nodig om de test af te nemen, zoals wattenstaafjes, verpakkingsmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de monsterafnemers. Ook zijn er materialen nodig voor de analyse in het laboratorium. En er zijn natuurlijk mensen nodig: mensen om de tests af te nemen, te vervoeren en te analyseren in het laboratorium en om de uitslagen door te geven en uit te leggen. Kortom: als we het hebben over testcapaciteit, gaat het dus om heel veel verschillende dingen. Sommige benodigdheden voor de test zijn schaars. Door te testen volgens zorgvuldige richtlijnen zorgen we ervoor dat er beschikbare voorzieningen efficiënt worden ingezet.

Regionale verschillen door regionaal maatwerk, altijd binnen landelijke richtlijnen

GGD’en werkten allemaal volgens de landelijke LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM. Vanuit de landelijke, identieke basis was er ruimte voor regionaal maatwerk, in overleg met bijvoorbeeld de zorginstellingen in de regio. Zo konden de GGD’en afspraken maken met organisaties in de regio over hoe het daadwerkelijke testen was verdeeld of ingericht. De GGD’en stemden op deze wijze hun zorg zo goed mogelijk af op hun regio.

GGD in uw regio

Heeft uw vragen voor de GGD in uw regio? Bekijk bij welke GGD regio u terecht kunt.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over testen en het coronavirus op mijnvraagovercorona.nl.