GGD’en testen op COVID-19

U vindt op deze pagina algemene informatie over het testen door de GGD’en.

Wie testen de GGD’en?

Voor veel mensen is een zelftest genoeg. U hoeft dan geen test meer te doen bij een GGD. Voor sommige mensen geldt nog steeds het advies om een test te doen bij een GGD. Voor wie dit geldt vindt u op de site van de Rijksoverheid.

De GGD’en testen, conform het huidige testbeleid:

Heeft u zware klachten, of twijfel hierover, neem dan altijd contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

GGD’en voeren testen uit volgens het testbeleid dat in Nederland is vastgesteld. Lees meer hierover onder het kopje ‘welke partijen zijn betrokken’.

In de maanden juli en augustus van 2021 hebben de GGD’en ook reizigers getest die een negatieve testuitslag nodig hadden om binnen Europa te reizen. De GGD’en ondersteunden hierbij het initiatief ’testenvoorjereis’ van de Rijksoverheid.

Hoe maakt u een testafspraak?

U kunt een testafspraak maken bij een GGD via:

Overige vragen over het maken van een afspraak
De GGD’en testen volgens het beleid van de Rijksoverheid. Meer informatie over wie wanneer getest mag worden vindt u op www.rijksoverheid.nl.

GGD GHOR Nederland en de GGD’en vinden de bescherming van privacy belangrijk. Lees hier meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, door wie en waarom. Read more about who collects and uses your personal data.

GGD’en testen op aanwezigheid virus

GGD’en nemen NAAT-testen, zoals een PCR of TMA, af. Daarmee wordt vastgesteld of iemand het coronavirus op dat moment heeft. Wij stellen dus niet vast of iemand eerder het coronavirus gehad heeft. Voor de afgenomen testen wordt met een wattenstaafje in de neus en keel gestreken.

Op de website van Rijksoverheid leest u meer over de verschillende soorten coronatesten.

Wanneer blijft u thuis (gaat u in quarantaine of isolatie)?

Meer informatie hierover vindt u op Rijksoverheid.nl:

Bij een positieve testuitslag (u heeft corona), gaat u in isolatie. In deze brief leest u wat in dit geval moet doen.

Meer informatie over coronavirus

Wilt u geen testafspraak maken, maar heeft u een vraag over het coronavirus of over testen? Dan kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bellen met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800-1351.

Waar testen de GGD’en?

De 25 GGD’en hebben testlocaties die over het hele land verspreid zijn. Daardoor ligt er altijd wel een testlocatie bij u in de buurt. Wilt u een afspraak maken? Via coronatest.nl of 0800-1202 kunt u een afspraak maken op de testlocatie die het dichtst bij u in de buurt ligt.

Welke partijen zijn betrokken bij het testen op COVID-19?

Het testbeleid voor COVID-19 wordt voorgesteld door het OMT (Outbreak Management Team). Hierin staat onder andere wie er getest mag worden. Na iedere bijeenkomst van het OMT stelt het RIVM een advies op voor het Ministerie van VWS. Daarna worden de adviezen besproken in verschillende bestuurlijke overleggen en door de ministers. Uiteindelijk bepaalt het kabinet wat er met de gegeven adviezen gebeurt en welke groepen in aanmerking komen voor een test.

De GGD’en nemen een groot deel van alle testen af. Maar, ook op andere plekken worden testen afgenomen, zoals in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en in commerciële teststraten. Ook is het mogelijk om thuis een zelftest te doen.

Testcapaciteit

U hoort veel over testcapaciteit. Waar gaat dit over?
Testcapaciteit bestaat uit laboratoriumcapaciteit en testafname-capaciteit. De laboratoriumcapaciteit is het aantal tests dat de laboratoria in Nederland en gecontracteerde laboratoria in het buitenland, in vol bedrijf, per dag kunnen verwerken. De testafname-capaciteit is het aantal tests dat door ziekenhuizen, GGD’en en anderen kan worden afgenomen.

De laboratoriumcapaciteit en testafname-capaciteit zijn afhankelijk van mensen en materialen; er zijn materialen nodig om de test af te nemen, zoals wattenstaafjes, verpakkingsmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de monsterafnemers. Ook zijn er materialen nodig voor de analyse in het laboratorium. En er zijn natuurlijk mensen nodig: mensen om de tests af te nemen, te vervoeren en te analyseren in het laboratorium en om de uitslagen door te geven en uit te leggen. Kortom: als we het hebben over testcapaciteit, gaat het dus om heel veel verschillende dingen. Sommige benodigdheden voor de test zijn schaars. Door te testen volgens zorgvuldige richtlijnen zorgen we ervoor dat er beschikbare voorzieningen efficiënt worden ingezet.

Wie betaalt voor een COVID-19 test bij de GGD’en?

Als u wordt getest, betaalt u hier niets voor. De kosten van een test die wordt uitgevoerd door de GGD’en (het afnemen van de test, laboratorium-verwerking en uitslag doorgeven) worden betaald vanuit het Openbare Gezondheidszorg (OGZ)-budget.

Regionale verschillen door regionaal maatwerk, altijd binnen landelijke richtlijnen

GGD’en werken allemaal volgens de landelijke LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM. Vanuit de landelijke, identieke basis is er ruimte voor regionaal maatwerk, in overleg met bijvoorbeeld de zorginstellingen in de regio. Zo kunnen de GGD’en afspraken maken met organisaties in de regio over hoe het daadwerkelijke testen is verdeeld of ingericht.

Hierdoor kan het zijn dat u regionale verschillen ziet tussen de GGD’en. De GGD’en doen dit om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op hun regio.

GGD in uw regio

Heeft uw vragen voor de GGD in uw regio? Bekijk bij welke GGD regio u terecht kunt.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over testen en het coronavirus op: