Uitleg van routes voor een corona toegangsbewijs – versie 5 november

 

Heeft u een smartphone én een DigiD?
Dan kunt u de CoronaCheck-app op uw telefoon downloaden en de code in de app ophalen. In principe wijst het zich vanzelf, maar u kunt ook stap-voor-stap hulp krijgen via een instructiefilmpje.

Heeft u geen smartphone, wél een DigiD en de beschikking over een computer?
Dan kunt u de QR-code zelf uitprinten. Ga naar www.coronacheck.nl/print en volg de aanwijzingen. U moet hiervoor wel kunnen inloggen met uw DigiD. U kunt ook eerst een instructiefilmpje bekijken.

Heeft iemand geen smartphone, wél een DigiD maar niet de beschikking over een computer?
Vraag of iemand uit de omgeving met een computer dan kan helpen, bijvoorbeeld een buurtgenoot of een familielid. Als dit niet lukt, kunnen mensen voor hulp vaak ook terecht bij hun bibliotheek. U kunt hier zien of uw bibliotheek deze service ook heeft. Hoe dat in z’n werk gaat ziet u hier. Ze kunnen daar ook helpen om een DigiD aan te vragen. Voor het aanvragen van een DigiD heeft u een paspoort nodig binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Heeft u nog geen DigiD?
Vraag deze dan aan via deze website. Als u hier hulp bij nodig heeft, vraag die dan indien mogelijk, aan iemand uit uw directe omgeving of ga langs bij uw bibliotheek. Voor het aanvragen van een DigiD heeft u een paspoort nodig binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Er zijn meerdere situaties bekend waarbij mensen (nog) niet op de ‘normale’ manier een QR-code in hun CoronaCheck-app kunnen krijgen:

Bent u wel in Nederland gevaccineerd, maar niet door één van de GGD’en?
Dan heeft de huisarts of instelling die u geprikt heeft uw vaccinatiegegevens waarschijnlijk niet (goed) aan het RIVM doorgegeven. Neem contact op met degene die u heeft gevaccineerd en vraag hen dit alsnog te doen. In de meeste gevallen kunt u daarna alsnog de juiste QR-code in de CoronaCheck-app ophalen.

  • Heeft u geen toestemming gegeven om uw gegevens door te geven aan het RIVM?
    Dan kunt u dit alsnog doen door contact op te nemen met degene die u geprikt heeft. Met uw toestemming kunnen zij de vaccinatiegegevens alsnog delen met het RIVM.
  • Bent u geprikt door de huisarts en heeft u uw prik niet laten registreren bij het RIVM?
    Dan kan de huisarts een coronabewijs voor u maken. Kijk op de website van uw huisarts of stuur hiervoor een e-mail naar uw huisarts. U kunt dit papieren bewijs toevoegen aan de CoronaCheck-app.

Kreeg u beide vaccinatie(s) in een land buiten de EU en heeft u een BSN?
U kunt dan via 030 – 8002 899 terecht voor een afspraak om uw buitenlandse vaccinatiebewijs om te laten zetten naar de juiste QR-code. Om juridische redenen op basis van de Europese DCC verordening mogen alleen GGD Regio Utrecht, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD Groningen dit doen. Om dezelfde reden kan dit ook alleen voor mensen die buiten de EU zijn gevaccineerd. U leest er hier meer over.

Kreeg u beide vaccinatie(s) in een land buiten de EU en woont u op dit moment (tijdelijk) in Nederland om te studeren of te werken en heeft u geen BSN?
U kunt dan via 030 – 8002 899 terecht voor een afspraak om de juiste QR-code te krijgen. Om juridische redenen op basis van de Europese DCC verordening mogen alleen GGD Regio Utrecht, GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD Groningen dit doen. Om dezelfde reden kan dit ook alleen voor mensen die buiten de EU zijn gevaccineerd. U leest er hier meer over. Het ministerie van VWS kijkt nog naar mogelijkheden voor de groep die buiten Nederland, maar binnen de EU is gevaccineerd.

Kreeg u uw eerste vaccinatie in Nederland en de tweede buiten Nederland maar binnen de EU? Of beide vaccinaties in een ander land binnen de EU?
Dan kunt u in het land waarin u uw laatste vaccinatie kreeg, uw Europese QR-code krijgen. Deze is ook geldig als toegangsbewijs binnen Nederland.

Kreeg u beide vaccinatie(s) buiten Nederland maar binnen de EU?
Het is om juridische redenen op basis van de Europese DCC verordening helaas nog niet mogelijk u aan de juiste QR-code te helpen. Het ministerie van VWS is aan het bekijken of, en zo ja hoe uw geholpen kan worden. Tot die tijd kunt u via testenvoortoegang.nl een testafspraak maken. De uitslag heeft u snel binnen en geeft u voor 24 uur een geldige QR-code.

Bent u niet in het bezit van een BSN-nummer?
Het is dan helaas nu nog niet mogelijk u op basis van uw vaccinatiegegevens aan een corona toegangsbewijs te helpen. U kunt via testenvoortoegang.nl een testafspraak maken. De uitslag heeft u snel binnen en geeft u voor 24 uur een geldige QR-code.

Verblijft u in Nederland, zonder BSN en zonder vaste woon- of verblijfplaats en bent u niet in Nederland gevaccineerd?
Het is dan helaas (nog) niet mogelijk u aan de juiste QR-code te helpen. Ook niet als u volledig bent gevaccineerd. U kunt via testenvoortoegang.nl een testafspraak maken. De uitslag heeft u snel binnen en geeft u voor 24 uur een geldige QR-code.

Bent u minder dan 180 dagen geleden positief getest op corona door een andere binnenlandse partij dan de GGD en bent u niet gevaccineerd?
Dan is het sinds 13 oktober ook voor u mogelijk een herstelbewijs in de CoronaCheck-app op te halen. Lukt het niet om een QR-code op basis van de herstelde besmetting in de CoronaCheck-app te krijgen? Dan kan het zijn dat uw persoonsgegevens niet juist aan de GGD zijn doorgegeven. Via deze link kunt u een aanvraagformulier invullen aan de hand waarvan we kunnen kijken of we u op een andere manier kunnen helpen.

Kreeg u uw eerste en/of tweede prik met niet WHO/EMA goedgekeurd vaccin?
Dan moet u zich wenden tot de medische informatielijn van de GGD’en (088 – 767 40 80).  Zij kunnen beoordelen of er een extra vaccinatie nodig is en bekijken of het mogelijk is u aan een corona toegangsbewijs te helpen.

Nam u deel aan een covid-19 vaccinatiestudie en weet u niet of u gevaccineerd werd of een placebo kreeg?
Er is in de meeste gevallen een oplossing om u aan een QR-code te helpen. De studiedeelnemers krijgen hierover informatie van de hoofdonderzoeker. U vindt er hier onder 8.4 meer informatie over. Als er in uw geval nog geen oplossing is gevonden kunt u via testenvoortoegang.nl een testafspraak maken. De uitslag heeft u snel binnen en geeft u voor 24 uur een geldige QR-code.

Bent u door één van de GGD’en gevaccineerd, maar heeft u uw persoonsgegevens laten verwijderen?
Helaas zijn uw gegevens dan nergens terug te halen en kunt u op basis van uw vaccinaties geen QR-code in de CoronaCheck ophalen. U kunt via testenvoortoegang.nl een testafspraak maken. De uitslag heeft u snel binnen en geeft u voor 24 uur een geldige QR-code. Heeft u uw gegevens nog niet verwijderd, maar bent u dit wel van plan? Print dan eerst uw QR-code uit via www.coronacheck.nl/print vóórdat u uw gegevens laat verwijderen. U kunt deze papieren versie gebruiken als corona toegangsbewijs. Bewaar een reserveprint op een veilige plaats. Houdt er rekening mee dat een papieren bewijs na een jaar niet meer geldig is en dan niet meer kan worden uitgedraaid.

Kreeg u nog maar één vaccinatie in het buitenland?
Om een tweede vaccinatie te ontvangen in Nederland, moet het volgende formulier ingevuld worden. Daarna kunt u uitgenodigd worden voor vaccinatie bij één van de GGD’en. Om een volledig vaccinatiebewijs te kunnen ontvangen en een geldige QR-code, moet u bij het maken van de afspraak bij de GGD, aangegeven dat de eerste prik in het buitenland was.

Zijn er medische redenen waarom u niet getest en/of gevaccineerd kunt worden?
Het ministerie van VWS is bezig beleid te ontwikkelen om ook u aan een coronatoegangsbewijs te helpen. Dat beleid is er op dit moment helaas nog niet.

Staat er een fout in uw gegevens bij de GGD’en en lukt het daarom niet een QR-code te krijgen?
Neem dan contact op met de Back Office van de GGD’en via 0800 – 5090. Zij kunnen uw gegevens dan corrigeren en u helpen aan de juiste QR-code.

Heeft u vragen over de CoronaCheck-app zelf of laadt de app niet goed?
Op coronacheck.nl worden veel vragen beantwoord. Komt u er niet uit? Bel dan gratis met hun helpdesk via 0800 – 1421 (+31 70 750 37 20 vanuit het buitenland)

Heeft u nog andere vragen over het coronavirus en het beleid dat daarmee samenhangt?
Kijk dan op coronavaccinatie.nl of bel het publieksinformatienummer van het Ministerie van VWS via 0800 – 1351 Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

Lees meer over ons werk: