Bereikbaarheid zorg tijdens sluiting Haringvlietbrug

Bereikbaarheid zorg tijdens sluiting Haringvlietbrug

Daarom GHORGHOR

Vanaf februari 2023 zorgen werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug voor wegafsluitingen. Ondanks maatregelen om verkeersproblematiek te voorkomen, worden vooral de komende zomer regelmatig extreme verkeersdrukte en files verwacht in Zuid-West Nederland en Brabant. Om ook dan tijdig de juiste hulp en zorg te kunnen verlenen, wordt actief samengewerkt aan bereikbaarheid voor de politie, brandweer en geneeskundige hulpverleners. Ook is er oog voor de algehele continuïteit van de zorgverlening.

Dit artikel verscheen in februari 2023 op www.ghorzhz.nl en hebben wij in dank overgenomen en op 22 juni actuele ontwikkelingen aan toegevoegd. 

De Haringvlietbrug is vanaf 9 juni afgesloten. De Heinenoordtunnel is volledig afgesloten voor verkeer van maandag 7 augustus tot vrijdag 1 september 2023.

Samenwerking om gevolgen te beperken

De Veiligheidsregio’s Midden West Brabant, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond zijn door Rijkswaterstaat (RWS) betrokken bij de procedure en werken actief samen. De nadruk ligt hierbij op de bereikbaarheid van hulpdiensten en mogelijke veranderingen in het risicobeeld. Vanwege zorgen over de bereikbaarheid van zorglocaties en de impact hiervan op de zorgcontinuïteit, hebben de Veiligheidsregio’s RWS gevraagd om ook de zorgsector in de aanloop naar de werkzaamheden specifiek te betrekken.

Bereikbaarheid van zorg

De zorgpartners uit de regio’s, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Zuid-West Nederland en Brabant en de vier betrokken GHOR bureaus worden in een uniek samenwerkingsverband nadrukkelijk betrokken bij beperking van de gevolgen van de werkzaamheden. Zij richten zich in het speciaal ingestelde doelgoepenoverleg zorg vooral op bereikbaarheid en toegankelijkheid voor zorgverleners, toegankelijkheid van zorg voor patiënten en bereikbaarheid voor zorgpersoneel. De GHOR-bureaus zorgen voor de verbinding tussen de acties in het zorg- en veiligheidsdomein.

Wim Goudswaard, als manager van de zorgeenheid Acuut van ADRZ in Zeeland betrokken bij het doelgroepenoverleg zorg, licht toe: “Wij krijgen jaarlijks 28.000 patiënten op de spoedeisende hulp. Een klein deel daarvan heeft ook zorg nodig van een academisch centrum en is daarvoor aangewezen op Erasmus MC in Rotterdam. De werkzaamheden hebben een behoorlijke invloed op het vervoer tussen Zeeland en Rotterdam, maar we streven er naar dat de uitkomst voor patiënten niet anders is dan in de normale situatie. In het doelgroepenoverleg zijn mogelijkheden op een rij gezet om dat voor elkaar te krijgen. Momenteel kijken we naar haalbaarheid en proberen we onder meer met onze medewerkers en de Cliëntenraad in beeld te brengen aan welke ondersteunende mogelijkheden wel en geen behoefte is. Door bijvoorbeeld diensten te clusteren of overnachtingen in de buurt mogelijk te maken, hoeven medewerkers van zorgorganisaties bijvoorbeeld minder te reizen. Maar een nadeel is dat dit een behoorlijk impact op hun privéleven kan hebben, waardoor mensen misschien liever kiezen voor de trein. Wat daadwerkelijk aangeboden wordt, wordt nog bepaald en kan ook regionaal verschillen, afhankelijk van de impact.”

Het doelgroepenoverleg besteedt ook veel aandacht aan de situatie van onder meer huisartsen, apotheken, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, verloskunde en kraamzorg. “De betrokken organisaties bekijken de mogelijkheden gezamenlijk en maken afspraken met elkaar. Dat loopt goed”, stelt secretaris van het doelgroepenoverleg Ruud Houdijk. “Een voorbeeld is ontheffing voor de tweede Heinenoordtunnel, waarmee zorgverleners in urgente situaties toch snel bij een patiënt kunnen komen. Momenteel analyseert het RIVM de gevolgen voor de rijtijden van de ambulances naar patiënten, naar de SEH en acute verloskunde, de rijtijden van de GGZ-crisisdienst en de rijtijden van cliënten naar de huisartsenpost. Hoe lang duurt het bijvoorbeeld om een patiënt vanaf een bepaalde plek bij de spoedeisende hulp te krijgen terwijl je te maken hebt met omleidingsroutes en files? Aandachtspunt is dat ook de terugweg langer duurt en ambulances dus ook langer dan gebruikelijk niet beschikbaar zijn. Daarom bekijken we of ook op de terugweg vluchtstroken of de tunnelbuis voor langzaam verkeer van de Heinenoordtunnel kunnen worden gebruikt. Ondanks de goede samenwerking en maatregelen kunnen we vertraging niet helemaal voorkomen. Maar gezamenlijk doen we er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.”

Image related to to

Pim van Dam van GHOR Zuid-Holland Zuid is GHOR adviseur en aanspreekpunt voor de zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid. Hij gaf op 22 juni een update over hoe het gaat. De Haringvlietbrug is op dat moment twee weken gesloten. 

De actualiteit

Inmiddels zitten we middenin de periode dat de Haringvlietbrug is gesloten. Hoe gaat het met de bereikbaarheid van de zorg? Pim van Dam, GHOR adviseur bij GHOR Zuid-Holland Zuid en aanspreekpunt voor de zorginstellingen daar vertelt: “Eigenlijk gaat het voorspoedig. Bij knelpunten kunnen de zorginstellingen mij bereiken en we hebben een appgroep met het ROAZ en de vier betrokken regio’s en daar worden ook geen knelpunten gemeld. Ook aan de zorgtafel, het overleg met de zorgpartners, hebben we gevraagd of zij ergens tegenaan lopen. Dat is gelukkig niet zo, tenminste niet anders dan voorzien. Bijsturing van de genomen maatregelen is tot nu toe niet nodig. We merken uiteraard wel dat er meer file is. Daarover hebben we doorlopend contact met Rijkswaterstaat die het verkeer continu monitort. Dat doen ze zodat verkeer, óók hulpdiensten, tijdens hun reis eventueel kunnen anticiperen op vertragingen als dat mogelijk is. We merken dat het verkeer in de eerste week moest wennen, maar in de tweede week waren de files al veel minder. Mensen houden er rekening mee: ze gaan later van huis, waardoor je een mooie spreiding van de drukte krijgt.”