De waardevolle kracht van samenwerking

De waardevolle kracht van samenwerking

Daarom GGDInfectieziektebestrijding

De GGD’en zijn onmisbaar bij het bestrijden van infectieziekten. Door de investering van 75 miljoen euro vanuit het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD’en (VIP) staan de GGD’en er sterker voor. Ellen Verspui (41) is arts Infectieziektebestrijding bij GGD Zuid-Holland Zuid. ‘Mensen bij elkaar brengen is de kern van ons werk.’

Image related to to

‘Iedereen weet nog goed van die intense periode van bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren tijdens de coronapandemie. Wat veel mensen niet weten is dat we dat daarvoor ook al deden en nu nog steeds doen. Dat is de taak van de GGD’en. We beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland.’

Ellen Verspui werkt sinds 2008 als arts bij GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht. ‘Vanuit ons overzichtelijke team was ik in de drukste periode van de coronapandemie plots de medisch-inhoudelijke eindverantwoordelijke voor bijna 1.300 medewerkers. Dat was heftig. Het vroeg veel van mijn ervaring en aanpassingsvermogen.’

Als arts is Ellen de achterwacht tijdens het reizigersspreekuur. Ze is het aanspreekpunt voor de verpleegkundigen, die de vaccinaties zetten. ‘Het lijkt vaak zo vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet altijd. Mensen komen voor vaccinaties, bijvoorbeeld tegen hepatitis of gele koorts. De meesten krijgen hun prik en gaan op reis. Maar er zijn ook mensen, die prednison of andere medicijnen gebruiken, die hun afweer onderdrukken. Dan heb je mogelijk aanvullende antibiotica nodig. Of we moeten wat meer onderzoek doen om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden in het buitenland. Dat is echt dokterswerk.’

‘Ik vind het prettig om deze uitvoerende werkzaamheden inmiddels te kunnen combineren met beleidsmatige en strategische taken. Om met elkaar bijvoorbeeld na te denken hoe om te gaan met de dalende vaccinatiegraad voor bepaalde ziekten, waartegen vanuit het Rijksvaccinatieprogramma wordt gevaccineerd. Of hoe we de ontwikkeling van antibioticaresistentie tegengaan.’

Onderling vertrouwen

Mensen bij elkaar brengen en hecht samenwerken aan oplossingen, dat is voor Ellen de rode draad van haar werk binnen GGD Zuid-Holland Zuid. ‘We hebben veel overleg in ons eigen actiecentrum. De dienstdoende verpleegkundige en arts zitten daar met elkaar in een ruimte, samen met de administratieve ondersteuning. Op die plek komt echt van alles binnen: van de melding van een kinderdagverblijf over zieke kinderen tot telefoontjes van bezorgde burgers en vragen van andere artsen uit bijvoorbeeld een ziekenhuis of zorginstelling.’

‘Er is binnen de infectieziektebestrijding een intensieve samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen. We vullen elkaar aan en nemen taken over als dat nodig is. Zo zijn we in staat om snel te schakelen. Op kleine schaal stemmen we af tijdens ons tweewekelijkse casuïstiekoverleg. Die afstemming vindt op grotere schaal plaats als er tijdens een uitbraak een Outbreak Management Team wordt samengesteld. We trekken samen op in gezamenlijke thema’s. Ik had het er laatst nog over met Rian Wijnhorst, een van onze verpleegkundigen. Vanuit haar rol en de mijne als arts hebben we allebei onze eigen kijk en expertise. We vullen elkaar daarin aan. Voor beiden is dat leerzaam en waardevol.’

Tekst loopt door onder de afbeelding.

‘Ikzelf ben niet meer dagelijks aan het werk in ons actiecentrum, maar als ik er ben, dan zit ik als arts naast de verpleegkundigen. Ik krijg alles direct mee. Soms zit de verpleegkundige nog midden in een telefoongesprek, terwijl ze mij aankijkt en ik bevestigend knik op een antwoord dat zij geeft. Die hechte samenwerking en mate van onderling vertrouwen tussen artsen en verpleegkundigen, maar ook met het management, dat vind ik echt de charme van onze GGD.’

Persoonlijke missie

Ellen vindt het een voordeel van GGD Zuid-Holland Zuid dat ze zich overal mee mag bemoeien, zoals ze dat zelf noemt. ‘Het is belangrijk om te snel te kunnen schakelen en multitasken. Die diversiteit houdt het werk voor mij na vijftien jaar nog steeds uitdagend en interessant.’

‘Onlangs ben ik Chief Medical Officer geworden van de Dienst Gezondheid & Jeugd, waaronder GGD Zuid-Holland Zuid valt. Naast de infectieziektebestrijding hou ik me nu ook bezig met medisch-strategische zaken. Ik bemoei me voor Dordrecht en omgeving op dit moment ook met de ontwikkelingen rond Chemours en PFAS. Dat zijn actuele maatschappelijke ontwikkelingen, waar we als GGD nauw bij betrokken zijn. Zo denk ik soms een overzichtelijke werkdag te kunnen hebben, maar een telefoontje kan dat helemaal omgooien. Ik hou wel van die reuring.’

Ellen merkt dat er bij studenten nog veel onbekend is over het werken bij een GGD. ‘Mijn persoonlijke missie is om met name studenten en toekomstige collega’s mee te geven dat de gezondheidszorg niet alleen door de artsen wordt gemaakt. Het is veel meer dan dat. We kunnen het echt niet allemaal alleen, ook niet in Zuid-Holland Zuid. De maatschappelijke opdracht is groter geworden en daarvoor is aanvullende deskundigheid nodig.’

‘Vanuit de infectieziektebestrijding werken we dan ook samen met andere functies, die een essentiële bijdrage leveren aan de ambitieuze doelstellingen vanuit het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord. Binnen de GGD’en en in mijn vakgebied van de infectieziektebestrijding zie je dat heel duidelijk. Naast artsen en verpleegkundigen werken we ook samen met beleidsadviseurs en infectieziekte-epidemiologen. Het programma VIP draagt hier duidelijk aan bij.’

Gelijke kansen

Naast haar werkzaamheden bij GGD Zuid-Holland Zuid heeft Ellen als regionaal arts consulent voor de regio Zuid-Holland ook een deeltijdaanstelling bij het RIVM. Namens de vier GGD’en in Zuid-Holland is zij de schakel met het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM. ‘Mijn week zit best vol. Ik ben veel op pad voor de GGD’en, het RIVM en het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie. Ik heb daarnaast intensieve gesprekken met studenten. Zo hoop ik een zinvolle bijdrage te leveren aan de toekomst van mijn vak.’

‘In mijn huidige rol kijk ik met wat meer afstand naar wat we dagelijks doen. En dan zie ik heel goed dat alle collega’s binnen onze GGD werken aan dezelfde missie. Ik doel dan op de maatschappelijke ambitie van gelijke kansen voor iedereen. Dat het niet moet uitmaken waar je wieg staat en iedereen zich op dezelfde wijze moet kunnen ontwikkelen, juist de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Als GGD’en moeten we blijven streven naar die maatschappelijke verbinding.’