Oefenen zorgt voor eye openers

Een brand in Zorgwaard, locatie ’t Huys te Hoecke waarbij bewoners geëvacueerd moesten worden, hield halverwege oktober de gemoederen in Puttershoek bezig. Niet bij bewoners en bezoekers, maar bij de deelnemers aan de oefening die de GHOR ZHZ aanbood aan Zorgwaard om zich aan de hand van deze simulatie voor te bereiden op incidenten. Anouk van Galen, adviseur evenementen en zorgcontinuïteit, vertelt over het nut van oefeningen als deze bij Zorgwaard.

Anouk van Galen vervulde tijdens de oefening de rol van Officier van Dienst Geneeskundig, een rol die altijd ingevuld wordt tijdens rampen of crises. Ze vertelt: “De deelnemers van Zorgwaard kregen tijdens de oefening niet alleen te maken met de brand zelf, maar ook met evacuatie van bewoners, samenwerking met hulpverleningsdiensten en ruime belangstelling van de pers.” De gezamenlijke conclusie achteraf was dan ook: zo’n oefening als vandaag zorgt voor verschillende eye-openers!

Image related to to

De brand breidde zich in de loop van de oefening uit. Bewoners werden geëvacueerd naar een sporthal. Journalisten en familieleden van bewoners, van medewerkers en van vrijwilligers kwamen naar het verzorgingstehuis en zorgden daarnaast voor talloze telefoontjes met vragen over de situatie.

Talloze telefoontjes

Anouk: “Dat leverde uiteenlopende vraagstukken op. Beschikken we over actuele plattegronden, ontruimingsplannen en dergelijke? Wat en wanneer communiceren we met familieleden en pers? Naar welke ziekenhuizen zijn slachtoffers overgebracht? Zijn bij de opvang in de sporthal bedden en catering geregeld?”

Aandachtspunten die tijdens de oefening naar voren kwamen, waren onder meer structurering van de grote hoeveelheid informatie en afstemming met de commandopost op de plaats van het incident. Tips waren er ook. Anouk: “Zorg bijvoorbeeld voor duidelijke formats waarin aandachtspunten gestructureerd, gecontroleerd en afgevinkt kunnen worden. Zet altijd namen achter actiepunten. Blijf bij je core business en controleer regelmatig of je je niet op het vlak van andere betrokken organisaties begeeft. Gebruik de kennis en capaciteit van alle deelnemers in je team. Volg de BOB-methode, van beeld- en oordeelsvorming tot besluitvorming. Communiceer over feiten en procedures, ga niet speculeren”.

Tips en sparren

“We hebben als crisisbeleidsteam nog niet eerder op deze manier geoefend”, keken de mensen van Zorgwaard terug op de oefening. “Natuurlijk hebben we individuele trainingen gevolgd en zijn onze protocollen actueel. En we hebben allemaal praktijkervaring met incidenten. Toch heeft dat een beperkte reikwijdte, waardoor zo’n oefening als vandaag zorgt voor eye-openers. Het is fijn dat de GHOR dit aanbiedt, dat zij meekijken met de oefening en tips geven en dat we ook op andere momenten bij hen terecht kunnen.”

Tijdens incidenten spelen instellingen een hele belangrijke rol. Zij weten immers wie en waar hun bewoners zijn en met welke omstandigheden hulpverleners rekening moeten houden. Op die manier bevorderen we gezamenlijk de veiligheid in Zuid-Holland Zuid in het algemeen en in het bijzonder die van de bewoners van instellingen.”

Schrijver: Marcel Sluijter |  Fotografie: GHOR ZHZ

“Overigens heeft ook de GHOR zelf baat bij trainingen als deze”, vertelt Anouk. “Want op deze manier leren wij instellingen en hun medewerkers beter kennen en horen wij hun vragen en ervaringen uit de eerste hand. Daardoor kunnen we beter inspelen op hun behoeften.