Aftrap voor een Gezonde Jeugd met staatssecretaris Van Ooijen

Aftrap voor een Gezonde Jeugd met staatssecretaris Van Ooijen

NieuwsPreventie

Vandaag mocht GGD Hollands Midden de nieuwe staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen, welkom heten. Van Ooijen bracht een werkbezoek aan de GGD om zich te verdiepen in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zo sprak hij online, wegens quarantaine, met jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen over de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg op consultatiebureaus, in de kinderopvang en het onderwijs. Wat zien zij, waar lopen zij in de praktijk tegenaan, waar is meer aandacht voor nodig? Ook sprak de staatssecretaris kort met bestuurders van de GGD en ActiZ Jeugd en de voorzitters van de beroepsverenigingen AJN en V&VN.

Versterkte jeugdgezondheidszorg vraagt om structurele investering

De JGZ ziet bijna alle kinderen van Nederland. Maar dit fundament voor preventie, het terugdringen van gezondheidsverschillen en kansenongelijkheid vanaf de vroegste jeugd, heeft dringend versterking nodig. Daarom presenteerden op 22 december GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd hun agenda voor een versterkte JGZ aan het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In deze ‘Toekomstagenda Publieke gezondheid voor de jeugd’ is aangegeven wat zij nodig hebben om toekomstige generaties gezond te laten opgroeien. Daarvoor is een structurele investering van 300 miljoen euro per jaar nodig, voor meer en goed toegeruste professionals, een breder en verrijkt uniform basisaanbod voor de JGZ en innovatie van de informatievoorziening en een betere interactie via ICT.

De jeugdgezondheidsorganisaties riepen Staatssecretaris Van Ooijen tijdens het werkbezoek op om hier tijdens deze kabinetsperiode werk van te maken.

 

 

 

Samantha Dinsbach, DPG GGD Twente, bedankte staatssecretaris Van Ooijen namens de jeugdgezondheidsorganisaties voor dit werkbezoek en deze mooie aftrap. “Het speelveld ligt open en we kijken uit naar een doelgerichte samenwerking met alle spelers in het jeugddomein in deze regeerperiode!”