Aandacht voor gezondheid in uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

29 april 2016Kwetsbare groepen

Gezondheid, zorg en preventie hebben een prominente plek gekregen in het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Dit akkoord is donderdag 28 april openbaar gemaakt door het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

In het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom wordt, naast de al bestaande afspraken uit het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van november, een sluitende aanpak gecreëerd van noodopvang tot participatie in de samenleving. Het VNG-bestuur legt de gemaakte afspraken met een positief advies in een ledenraadpleging op 18 mei voor aan de leden. De financiële regeling, via het Gemeentefonds, wordt op korte termijn uitgewerkt.

Het uitwerkingsakkoord gaat over de groep vluchtelingen met een verblijfsvergunning. GGD GHOR Nederland heeft zich de afgelopen tijd sterk gemaakt voor het bevorderen van de gezondheid van deze groep vluchtelingen.

Publieke gezondheid voor asielzoekers en voor vluchtelingen in gemeenten

GGD’en voeren zowel voor asielzoekers als voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de gemeente publieke gezondheidszorg taken uit. In opvanglocaties gebeurt dat in het kader van een overeenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en GGD GHOR Nederland. De taken voor vluchtelingen in gemeenten zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.
GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van deze taken. Het betreft onder andere de jeugdgezondheidszorg, infectieziekte- en tuberculosebestrijding en gezondheidsbevordering.

Interessante links

Lees ook

GGD GHOR Nederland ondertekent belangrijk signaal aan kabinet: “Alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede”

16 feb 2023 Kwetsbare groepen

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd. Dit houdt in: een ... Lees meer

Lees meer over

Nu Niet Zwanger succesvolle interventie in voorkomen onbedoelde zwangerschappen

31 jan 2023 Kwetsbare groepen

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) wordt sinds 2018 in heel Nederland uitgerold om onbedoelde zwangerschappen bij de meest kwetsbaren in de samenleving te voorkomen. Het programma biedt handvatten ... Lees meer

Lees meer over