Over de omgevingswet

Op 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden. Eén van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Het is hierbij belangrijk dat gezondheid op een gelijkwaardige manier meeweegt in het omgevingsbeleid.

Door de juiste keuzes te maken, kan namelijk veel gezondheidswinst worden geboekt. Daarom is het voor gemeenten zinvol om GGD’en en GHOR-bureaus zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Een handig hulpmiddel hierbij zijn de Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving (zie hieronder) en de Kernwaarden GHOR in de leefomgeving (zie ook hieronder).

Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving

Kernwaarden GHOR in de leefomgeving