ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland: investeer in jeugdgezondheidszorg

12 november 2019Jeugd & Opvoeden

Bied kinderen overal in Nederland gelijke gezondheidskansen en investeer in preventie. Daarvoor pleiten ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland. Deze week bespreken Tweede Kamerleden de begroting voor Jeugd.

Er zal veel aandacht zijn voor de voorstellen van het kabinet om de jeugdhulp beter in te richten. Langs de lijn van preventie, naar (lichte) hulp en uiteindelijk zorg. GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd, brancheverenigingen van de  jeugdgezondheidszorg, roepen op oog te hebben voor de belangrijke rol van de  jeugdgezondheidszorg als het gaat om vroegtijdig signaleren en voorkomen van onnodige zorg.

Preventie
De jeugdgezondheidszorg ziet bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Ze adviseert, stelt ouders gerust of verwijst door waar nodig. Hiermee speelt de jeugdgezondheidszorg een belangrijke rol bij het voorkomen van problemen bij kinderen. ActiZ Jeugd en GGD GHOR pleiten voor structurele aandacht en investering door gemeenten in jeugdgezondheidszorg. De brancheorganisaties zien op dit moment te grote verschillen tussen gemeenten.

Gelijke gezondheidskansen
De jeugdgezondheidszorg biedt veel bewezen effectieve interventies voor kwetsbare gezinnen en kinderen. Iedere gemeente kent een basispakket JGZ (jeugdgezondheidszorg). ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland willen dat ieder kind in Nederland kan profiteren van bewezen effectieve interventies. Nu is dat nog niet overal het geval.

Voldoende tijd en aandacht
De jeugdgezondheidszorg is een onmisbare, laagdrempelige basisvoorziening in de wijk. Het is belangrijk dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen voldoende tijd krijgen voor het voeren van het goede gesprek over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag of voor het afstemmen met (voor)school, hulpverleners of andere zorgprofessionals.

Prenataal huisbezoek versterkt kansrijke start

30 jun 2022 Jeugd & Opvoeden

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de ... Lees meer

Lees meer over

Aftrap voor een Gezonde Jeugd met staatssecretaris Van Ooijen

24 jan 2022 Jeugd & Opvoeden

Vandaag mocht GGD Hollands Midden de nieuwe staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen, welkom heten. Van Ooijen bracht een werkbezoek aan de GGD om zich ... Lees meer

Lees meer over