Agenda voor de Zorg: zet in op preventie

23 april 2021Gezond leven

GGD GHOR Nederland en de andere zorgpartijen vertegenwoordigd in de Agenda voor de Zorg hebben een oproep gedaan aan het komende kabinet om flink te investeren in onder andere preventie. Dit deden zij in een brief aan informateur Tjeenk Willink. GGD GHOR Nederland is verheugd dat met name preventie scherp aan bod komt in de oproep. ‘De focus op preventie in plaats van ziekte is hard nodig’, aldus Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland.

Preventie

In de brief wordt onder andere gepleit voor een versterking van de publieke gezondheid, een brede en lange termijn preventiestrategie en financiële ruimte voor de GGD’en om te investeren in preventie. Hugo Backx: ‘Ik ben zeer content dat het brede scala aan zorgpartijen in Agenda voor de Zorg in wil zetten op preventie ’. De hele brief is hier te lezen.

Download de brief (pdf)

Zorgprofessionals en digitalisering

Naast preventie pleit De Agenda voor de Zorg ook voor flinke investeringen in zorgprofessionals en digitalisering. Door de vergrijzing, bevolkingsgroei en nieuwe behandelmethoden neemt het beroep op de zorg toe. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af. Daarom zijn er investeringen in preventie én in de zorg zelf nodig.

Agenda voor de Zorg

Naast GGD GHOR Nederland zijn in de Agenda voor de Zorg de volgende zorgpartijen vertegenwoordigd: de KNMG, ActiZ, Ieder(in), Ineen, KBO-PCOB, KNOV, Federatie Medisch Specialisten, De Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VGN en V&VN.

Lees meer

Week van de mentale gezondheid 22-28 mei 2023

22 mei 2023 Gezond leven

De mentale gezondheid van veel mensen, waaronder jongeren en jong volwassenen, staat onder druk. Daarom roept het ministerie van VWS gemeenten, cultuur- en maatschappelijke organisaties, sport- en jeugdverenigingen, ... Lees meer

Lees meer over

Reactie GGD GHOR Nederland op rapport ‘Op Onze Gezondheid’ van de RVS

18 apr 2023 Gezond leven

GGD GHOR Nederland is blij met het rapport Op Onze Gezondheid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Het rapport is vandaag uitgereikt aan GGD GHOR Nederland-voorzitter ... Lees meer

Lees meer over