Agenda voor de Zorg: zet in op preventie

23 april 2021Gezond leven

GGD GHOR Nederland en de andere zorgpartijen vertegenwoordigd in de Agenda voor de Zorg hebben een oproep gedaan aan het komende kabinet om flink te investeren in onder andere preventie. Dit deden zij in een brief aan informateur Tjeenk Willink. GGD GHOR Nederland is verheugd dat met name preventie scherp aan bod komt in de oproep. ‘De focus op preventie in plaats van ziekte is hard nodig’, aldus Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland.

Preventie

In de brief wordt onder andere gepleit voor een versterking van de publieke gezondheid, een brede en lange termijn preventiestrategie en financiële ruimte voor de GGD’en om te investeren in preventie. Hugo Backx: ‘Ik ben zeer content dat het brede scala aan zorgpartijen in Agenda voor de Zorg in wil zetten op preventie ’. De hele brief is hier te lezen.

Download de brief (pdf)

Zorgprofessionals en digitalisering

Naast preventie pleit De Agenda voor de Zorg ook voor flinke investeringen in zorgprofessionals en digitalisering. Door de vergrijzing, bevolkingsgroei en nieuwe behandelmethoden neemt het beroep op de zorg toe. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af. Daarom zijn er investeringen in preventie én in de zorg zelf nodig.

Agenda voor de Zorg

Naast GGD GHOR Nederland zijn in de Agenda voor de Zorg de volgende zorgpartijen vertegenwoordigd: de KNMG, ActiZ, Ieder(in), Ineen, KBO-PCOB, KNOV, Federatie Medisch Specialisten, De Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VGN en V&VN.

Lees meer

Afgestudeerde Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS) ontvangen diploma

17 jan 2023 Veiligheid

Om voldoende- en kwalitatief goede GAGS’en in alle regio’s te garanderen is vijf jaar geleden door de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG’en) besloten een nieuwe manier ... Lees meer

Lees meer over

Kankeratlas IKNL biedt GGD’en extra aanvulling voor preventiebeleid

17 jan 2023 Gezond leven

De Nederlandse Kankeratlas die deze week wordt gelanceerd, biedt GGD’en en gemeenten extra data bij het maken van het regionale preventiebeleid om zo de ongelijke kans op ... Lees meer

Lees meer over