Agenda voor de Zorg: zet in op preventie

23 april 2021Gezond leven

GGD GHOR Nederland en de andere zorgpartijen vertegenwoordigd in de Agenda voor de Zorg hebben een oproep gedaan aan het komende kabinet om flink te investeren in onder andere preventie. Dit deden zij in een brief aan informateur Tjeenk Willink. GGD GHOR Nederland is verheugd dat met name preventie scherp aan bod komt in de oproep. ‘De focus op preventie in plaats van ziekte is hard nodig’, aldus Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland.

Preventie

In de brief wordt onder andere gepleit voor een versterking van de publieke gezondheid, een brede en lange termijn preventiestrategie en financiële ruimte voor de GGD’en om te investeren in preventie. Hugo Backx: ‘Ik ben zeer content dat het brede scala aan zorgpartijen in Agenda voor de Zorg in wil zetten op preventie ’. De hele brief is hier te lezen.

Download de brief (pdf)

Zorgprofessionals en digitalisering

Naast preventie pleit De Agenda voor de Zorg ook voor flinke investeringen in zorgprofessionals en digitalisering. Door de vergrijzing, bevolkingsgroei en nieuwe behandelmethoden neemt het beroep op de zorg toe. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af. Daarom zijn er investeringen in preventie én in de zorg zelf nodig.

Agenda voor de Zorg

Naast GGD GHOR Nederland zijn in de Agenda voor de Zorg de volgende zorgpartijen vertegenwoordigd: de KNMG, ActiZ, Ieder(in), Ineen, KBO-PCOB, KNOV, Federatie Medisch Specialisten, De Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VGN en V&VN.

Lees meer

Gezondheidswinst en kostenbesparing bij verbeteren mentale gezondheid

28 apr 2022 Gezond leven

Een betere mentale gezondheid leidt tot een afname van zorgkosten en minder verzuim op het werk. Voor het eerst berekenden onderzoekers hoeveel geld bespaard kan worden. Lees meer

Lees meer over

GGD GHOR Nederland hoopt op snelle oplossing toegang basiszorg Oekraïense vluchtelingen

14 apr 2022 Gezond leven

GGD GHOR Nederland is blij dat de politieke partijen SGP, VVD, CDA, D66 en CU deze week schriftelijke vragen hebben gesteld aan minister Kuipers (VWS) en staatssecretaris Van ... Lees meer

Lees meer over