Bijdrage GGD GHOR Nederland aan AO Forensisch Onderzoek

25 oktober 2019Forensische geneeskunde

Op 31 oktober 2019 vindt in Den Haag het Algemeen Overleg over Forensische Geneeskunde plaats. GGD GHOR Nederland heeft een schriftelijke inbreng geleverd voor dit overleg. Dit doen we samen met het Forensisch Medisch Genootschap.

In onze inbreng voor dit Algemeen Overleg over Forensische Geneeskunde schetsen we als eerste een toekomstperspectief van de forensische geneeskunde in Nederland. Vervolgens komen we terug op het aanbesteden van de Medische Arrestantenzorg, daarna op de Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling en tot slot op het verzekeren van de continuïteit van de forensische geneeskunde. De volledige inbreng vindt u hier.

Nieuwe online cursus: Forensisch medische letselrapportage

24 jan 2023 Forensische geneeskunde

In 2022 werd bekend dat in het kader van Forensisch Medische Expertise, in het bijzonder voor kinderen (FMEK), twee online cursussen beschikbaar zijn gekomen in de Augeo-leeromgeving. Inmiddels is ... Lees meer

Lees meer over

Tijdens begrotingsbehandeling aandacht voor noodoproep om te investeren in forensische geneeskunde

15 nov 2022 Forensische geneeskunde

Vandaag dient D66 bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een motie in waarin zij het kabinet oproept om met urgentie structureel 20 miljoen euro ... Lees meer

Lees meer over