Brede samenwerking voor vitalisering vakantieparken

29 november 2018Kwetsbare groepen

Vandaag is tijdens de Vakantieparkentop de ‘actie-agenda vakantieparken 2018-2020’ getekend. De actie-agenda is een gezamenlijke agenda van gemeenten, provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het Rijk om de multi-problematiek op vakantieparken aan te pakken. Minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) stelt in totaal bijna 2 miljoen beschikbaar om te voorkomen dat vakantieparken afglijden, of afglijdende parken perspectief te bieden voor de toekomst. Met aandacht voor de mensen die er wonen en betrokken ondernemers.  GGD GHOR Nederland is één van de ondertekenaars.

De problematiek rond vakantieparken loopt uiteen en is complex. De oplossingen vragen om integraliteit, samenwerking en maatwerk van verschillende (maatschappelijke) organisaties. De aanpak voor vakantieparken blijft in veel gevallen een lokale afweging en keuze. Het lokale bestuur kan het beste zicht hebben of krijgen op de situatie. Er is daarin ook een rol voor de GGD’en benoemd, namelijk in nauw overleg met gemeenten bezien hoe de wettelijk taak van de openbare geestelijke gezondheidszorg in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan worden ingevuld.

GGD West-Brabant heeft afgelopen jaren een methodiek ontwikkeld naar aanleiding van de aanpak van multi-problematiek op campingpark Fort Oranje in Zundert en haar ervaringen bij de inzet op een twintigtal campings in West-Brabant. Deze deskundigheid is door het ministerie van BZK benut in de uitwerking van de actie-agenda.

Minister Ollongren heeft vandaag de ‘Actie-agenda vakantieparken 2018-2020’ samen met een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees ook

Onbedoelde zwangerschap bij complexe problematiek, hoe kunnen we dit voorkomen?

25 aug 2022 Kwetsbare groepen

‘Mag je je als zorgverlener wel bemoeien met de kinderwens van een patiënt? En zo ja, hoe ga je het gesprek daarover aan?’ Daarover hebben ... Lees meer

Lees meer over

Prenataal huisbezoek versterkt kansrijke start

30 jun 2022 Jeugd & Opvoeden

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de ... Lees meer

Lees meer over