Brief aan informateur: preventie in regeerakkoord, van genezen naar voorkómen

Brief aan informateur: preventie in regeerakkoord, van genezen naar voorkómen

NieuwsGezondheid

Geef preventie voor gezondheid een prominente plaats in het regeerakkoord, zodat overheid en maatschappelijke partijen preventie gezamenlijk een stevige impuls kunnen geven.

Dat is nodig, want sociaaleconomische gezondheidsverschillen blijken een hardnekkig probleem. Ook stijgt de komende jaren de levensverwachting en neemt het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Dit schrijven Mariëtte Hamer, voorzitter SER, Jolande Sap, voorzitter NPHF Federatie voor Gezondheid en Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland in een brief aan de informateur.

Maatschappelijke organisaties

Deze oproep sluit aan bij de eerdere pleidooien van Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Agenda voor de Zorg, en alle GGD-voorzitters om meer werk te maken van preventie. De brief aan de informateur wordt gesteund door maatschappelijke organisaties waaronder: GGZ Nederland, de LHV, VNG, MBO Raad, VO-raad, PO-Raad, Zorgverzekeraars Nederland, MEE NL, Patiënten Federatie Nederland, Sociaal Werk Nederland, Bernard Wientjes en de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen.

“Het draagvlak voor een sterkere inzet is breed, zoals blijkt uit bovenstaand overzicht van personen en organisaties die dit initiatief steunen”, reageert Hugo Backx.

Gezamenlijke aanpak

De partijen willen samen met overheid preventie voor gezondheid de noodzakelijke impuls geven. Dat betekent onder meer dat er bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt een versterkte inzet op meer duurzame inzetbaarheid nodig is. Dat moet een onderdeel zijn van een breder beleid gericht op preventie van uitval, onder meer vanwege het langer doorwerken van mensen, met oog voor verschillen in belastbaarheid tussen beroepen en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Backx: “Een kind dat wordt geboren in een situatie van sociaaleconomische achterstand, leeft zo’n zeven jaar korter en krijgt 15 jaar eerder gezondheidsklachten dan een kind dat opgroeit in gunstiger omstandigheden. Dat is onacceptabel en het verkleinen van deze kloof moet dan ook alle aandacht krijgen.”.

 

Lees de volledige brief aan de informateur.