Connie Rijlaarsdam gekozen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2016

Connie Rijlaarsdam gekozen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2016

NieuwsGezondheid

Omdat ze het initiatief nam voor het programma ‘anticonceptie voor kwetsbare vrouwen’ is Connie Rijlaarsdam uitgeroepen tot Meest Invloedrijke persoon in de publieke gezondheid 2016.

De prijs werd uitgereikt door Hugo Backx namens GGD GHOR Nederland en de NPHF Federatie voor Gezondheid, tijdens het avondprogramma van het Nationaal Congres Volksgezondheid.

Rijlaarsdam mag zich een jaar lang de Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid noemen omdat zij met haar programma hulp biedt aan kwetsbare vrouwen. Juist die kwetsbaren raken het hart van de publieke gezondheid en daarom ontvangt zij deze prijs. Andere genomineerden waren Annemieke van der Zijden, directeur publieke gezondheid GGD West-Brabant en Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid van Utrecht.

Connie Rijlaarsdam, verpleegkundig specialist Openbare Geestelijke Gezondheidzorg bij GGD Hart voor Brabant ontvangt haar prijs voor haar programma ‘anticonceptie bij kwetsbare ouders. Een programma dat al een aantal jaren in Tilburg en in Rotterdam zeer succesvol is. Door het proactief benaderen van deze kwetsbare groep voorkomt deze aanpak ongewenste en ongeplande zwangerschappen. Op vrijwillige basis, met een proactieve persoonlijke benadering en maatwerk.

Het gaat dan om vrouwen die vanwege hun verslaving, psychische problemen of leefsituatie niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap. Het positieve effect zit hem in het opbouwen van een behandelrelatie waarin vertrouwen voorop staat. Het respectvol omgaan met de cliënt, de tijd nemen, aandacht voor de sociale context en het niet opgeven bij tegenslag. Het resultaat mag er zijn; vanuit het Tilburgse programma besloten van de dertig vrouwen er vijfentwintig vrijwillig anticonceptie te gebruiken.

Winst te behalen en leed te voorkomen

Connie: “Als we het over anticonceptiegebruik hebben bij kwetsbare vrouwen, blijkt niet één instelling zich verantwoordelijk te voelen. Wij zetten een stap om hulpverleners niet alleen bewuster te maken van de risico’s en het leed. Maar ook dat een proactieve, individuele aanpak nodig is en dat hulpverleners bereid moeten zijn te doen wat nodig is.” Uithuisplaatsingen en onveilige situaties thuis zijn de gevolgen. Hier is nog zoveel winst te behalen en leed te voorkomen” Meer over ConnieLees haar blog.

Professor Paul Vlaardingerbroek, hoogleraar familierecht aan Tilburg University, is onder de indruk van de resultaten. “Hier ben ik zeer lovend over. Het is een enorme succesratio bij een moeilijke doelgroep.” 

Het is  de zevende keer dat de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland de verkiezing “Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid” organiseerden. Eerdere winnaars waren:

Eerdere winnaars van Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid waren:

  • Jos van de Sande, de arts infectieziekten met zijn inzet tegen de gevolgen van de Q-koortsuitbraak;
    Joan Briels, de wethouder die de eigen kracht van burgers om gezonder te leven heeft ingezet;
  • Frank Klaassen, de directeur die GGD en GHOR met elkaar heeft verbonden;
  • Mariet Paes, de directeur van Provinciale Gezondheid in Brabant voor het leggen van verbindingen tussen en met de kolommen van zorg en welzijn;
  • Yvonne Vanneste,  de jeugdarts van GGD West-Brabant die het schoolverzuimproject (M@ZL) ontwikkelde;
  • Machteld Huber, door haar introductie van het nieuwe concept ´positieve gezondheid`.

De winnaar is gekozen door mensen uit het brede veld van de publieke gezondheid.