Datadiefstal: “Goed dat OM tot vervolging overgaat”

Datadiefstal: “Goed dat OM tot vervolging overgaat”

NieuwsCoronavirus

Eind januari werd datadiefstal geconstateerd bij de GGD. Het politieonderzoek dat volgde heeft tot nu toe zeven aanhoudingen opgeleverd, waarbij is gebleken dat het gaat om datadiefstal door circa 1000 screenshots uit het systeem CoronIT. Tot op heden is door de politie of door GGD GHOR Nederland buiten de screenshots die aangetroffen zijn op smartphones van de verdachten, geen enkel bewijs gevonden dat meer databestanden verhandeld zijn. Deze week worden twee van de zeven verdachten voorgeleid.

“Wij nemen de datadiefstal hoog op, omdat het gaat om de gegevens van Nederlanders die zich door de GGD laten testen of vaccineren. Het is daarom goed dat het Openbaar Ministerie de datadiefstal serieus neemt en nu ook daadwerkelijk tot vervolging overgaat. Wij hebben destijds meteen aangifte gedaan, waarna snel verdachten zijn opgepakt. De politie en GGD GHOR Nederland zijn een onderzoek gestart, intern zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen en uit voorzorg zijn diverse systeemaanpassingen gedaan”, aldus André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland.

De politie heeft informatie over de screenshots die bij de verdachten werden aangetroffen aan GGD GHOR Nederland overhandigd. Op basis daarvan werden circa 1000 gedupeerden van deze datadiefstal in maart en april jl. per brief geïnformeerd. Het betrof data over het maken van een test- of een vaccineerafspraak.

Naar aanleiding van de datadiefstal is er een specialistisch team (Security Operations Center) actief dat 24/7 extra controleert op het gebruik van gegevens en verdacht gedrag. Zo kan continu nagegaan worden of medewerkers op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens. Indien een overtreding wordt ontdekt, wordt hier direct op geacteerd, hetgeen kan leiden tot aangifte en ontslag op staande voet.

“Er wordt continu naar verbeteringen gestreefd in onze werkwijze, systemen en procedures om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn als het gaat om het testen, traceren en vaccineren.  Samen strijden tegen Corona staat hierbij centraal en feedback die onze medewerkers ontvangen nemen we serieus en gebruiken we eventueel voor aanpassingen. We zijn dan ook enorm trots op al deze mensen die zich dag in dag uit inspannen om de pandemie te bestrijden en Nederland zo snel en veilig mogelijk weer meer vrijheden te kunnen geven”, aldus Rouvoet.

Meer informatie over de datadiefstal is hier te vinden.