‘De gezondheid van vluchtelingen in gemeenten: preventie centraal’; een notitie van GGD GHOR Nederland voor gemeenten, GGD’en en ketenpartners

12 februari 2016Kwetsbare groepen

De hoge instroom asielzoekers leidt tot een toename van vluchtelingen in de gemeenten. Om de gezondheid van deze vluchtelingen te bevorderen en aandacht te vragen voor preventie heeft GGD GHOR Nederland de notitie ‘De gezondheid van vluchtelingen in gemeenten: preventie centraal’ geschreven.

Vluchtelingen in de gemeenten hebben een hoger risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, bepaalde chronische ziekten en psychische problemen dan andere inwoners van Nederland. De verhoogde risico’s hebben te maken met de situatie in de landen waar ze vandaan komen en de omstandigheden tijdens de vlucht. Gezondheid is onlosmakelijk verbonden met andere domeinen zoals wonen, integratie, leren en werken. Het is daarom van belang de gezondheid van de vluchtelingen in de gemeenten te beschermen, bevorderen en bewaken.
In deze notitie staat centraal hoe preventie kan bijdragen aan het bevorderen en beschermen van de gezondheid van deze vluchtelingen. Daarbij komt ook de rol die GGD’en hierin (kunnen) spelen aan bod. Het doel van de notitie is om zowel landelijk, regionaal en lokaal het gesprek te ondersteunen over preventie voor vluchtelingen in gemeenten.

In het eerste gedeelte van deze notitie komen de gezondheidsrisico’s voor vluchtelingen in gemeenten aan bod, implicaties voor de collectieve preventietaken en een pleidooi voor extra middelen. Het tweede gedeelte beschrijft de taken van de GGD voor vluchtelingen en illustreert deze taken met praktijkvoorbeelden.

Lees ook

Onbedoelde zwangerschap bij complexe problematiek, hoe kunnen we dit voorkomen?

25 aug 2022 Kwetsbare groepen

‘Mag je je als zorgverlener wel bemoeien met de kinderwens van een patiënt? En zo ja, hoe ga je het gesprek daarover aan?’ Daarover hebben ... Lees meer

Lees meer over

Prenataal huisbezoek versterkt kansrijke start

30 jun 2022 Jeugd & Opvoeden

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de ... Lees meer

Lees meer over