Digitaal dossier verbindt preventie, zorg en welzijn

Digitaal dossier verbindt preventie, zorg en welzijn

NieuwsGezondheid

Onlangs is het digitale dossier Verbinden Preventie, Zorg en Welzijn beschikbaar gekomen. Het dossier is de opbrengst van het project Preventie in de Buurt, waarin GGD GHOR Nederland, Het RIVM, het Centrum Gezond Leven en het Nederlandse Huisartsen Genootschap hun kennis bundelden om een krachtige impuls te geven aan samenwerken aan gezondheid in de wijk, buurt en gemeente.

Het resultaat van het project is verzameld in het digitale dossier www.loketgezondleven.nl. Hier vinden professionals informatie, goede voorbeelden, praktische materialen en e-learnings waarmee ze concreet aan de slag kunnen. Gemeenten kunnen hier informatie ophalen welke sturende en/of faciliterende rol zij kunnen bieden om de samenwerking tussen preventie, zorg en welzijn te ondersteunen en de focus te verleggen van zorg naar voorzorg.
Het dossier sluit mooi aan bij het Preventieakkoord waarin proactief samenwerken aan gezondheid centraal staat.