Digitaal dossier verbindt preventie, zorg en welzijn

20 december 2018Jeugd & Opvoeden

Onlangs is het digitale dossier Verbinden Preventie, Zorg en Welzijn beschikbaar gekomen. Het dossier is de opbrengst van het project Preventie in de Buurt, waarin GGD GHOR Nederland, Het RIVM, het Centrum Gezond Leven en het Nederlandse Huisartsen Genootschap hun kennis bundelden om een krachtige impuls te geven aan samenwerken aan gezondheid in de wijk, buurt en gemeente.

Het resultaat van het project is verzameld in het digitale dossier www.loketgezondleven.nl. Hier vinden professionals informatie, goede voorbeelden, praktische materialen en e-learnings waarmee ze concreet aan de slag kunnen. Gemeenten kunnen hier informatie ophalen welke sturende en/of faciliterende rol zij kunnen bieden om de samenwerking tussen preventie, zorg en welzijn te ondersteunen en de focus te verleggen van zorg naar voorzorg.
Het dossier sluit mooi aan bij het Preventieakkoord waarin proactief samenwerken aan gezondheid centraal staat.

Lees ook

Werkbezoek Sophie Hermans aan Ouder- en Kindteam Amsterdam

19 nov 2019 Jeugd & Opvoeden

Op 18 november bracht Sophie Hermans (Kamerlid woordvoerder preventie van de VVD) een werkbezoek aan het consultatiebureau Ouder- en Kindteams Amsterdam Zuidoost. Lees meer

Lees meer over

Kijk door de ogen van een kind en zie wat rond armoede nodig is

17 nov 2019 Jeugd & Opvoeden

Op 17 oktober is het wereld armoededag. We spreken daarom deze week twee aandachtsfunctionarissen armoede van de GGD. Over hun werk en waar zij het verschil willen maken voor ... Lees meer

Lees meer over