Evaluatie Wijk-GGD’er in Vught succesvol, pilot verlengd

Evaluatie Wijk-GGD’er in Vught succesvol, pilot verlengd

NieuwsVeiligheid

De aanpak van de wijk-GGD’er in Vught is succesvol. Dat blijkt uit het evaluatierapport van de GGD Hart voor Brabant over de pilot die 8 maanden draaide in de gemeente Vught.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. En laten zien dat de werkwijze zoals bedacht werkt: de wijk-GGD’er dicht het gat tussen veiligheid en zorg. Zo ontstaat er meer samenhang in de keten van politie – gemeente – zorg. Met als gevolg dat het aantal verwarde mensen in Vught op dit moment stabiliseert in plaats van toeneemt. Zij krijgen eerder de juiste zorg, wat escalaties en politie-ingrijpen voorkomt.

Lees meer hierover en download het evaluatierapport via: GGD Hart voor Brabant