Mensen geboren in 1931 of eerder worden vanaf 18 november uitgenodigd om een afspraak te maken voor extra vaccinatie

Let op dit artikel is verouderd en bevat mogelijk informatie die niet meer juist is.

Mensen geboren in 1931 of eerder worden vanaf 18 november uitgenodigd om een afspraak te maken voor extra vaccinatie

NieuwsCoronavirus

De GGD’en beginnen versneld met extra vaccinaties tegen corona, de zogeheten boostervaccinaties. In totaal krijgen zo’n 5,5 miljoen mensen in Nederland de komende maanden een booster. De oudste ouderen eerst. Mensen die zijn geboren in 1931 of eerder, kunnen vanaf donderdag 18 november een afspraak maken, zodra zij een uitnodigingsbrief hebben ontvangen.

Een boostervaccinatie is een extra vaccinatie bovenop de eerdere basisvaccinatie(s). Het is een prikkel voor het afweersysteem en bedoeld om de bescherming tegen covid-19 te versterken. De booster helpt daardoor tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus. Om goed beschermd te blijven tegen corona, krijgen mensen van 60 jaar en ouder een boostervaccinatie aangeboden. De oudste ouderen komen als eerst aan de beurt. Vanaf donderdag 18 november kunnen mensen die zijn geboren in 1931 of eerder en een uitnodigingsbrief hebben ontvangen, een afspraak maken. Een dag later beginnen de GGD’en met de vaccinaties.

Voorwaarden boostervaccinatie
Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor het halen van de extra vaccinatie bij één van de GGD’en:

  • U kunt deze extra prik pas halen vanaf 6 maanden na uw laatste coronavaccinatie en het moment waarop u dus volledig gevaccineerd was – óf 6 maanden na uw laatste besmetting met covid-19.
  • U bent thuiswonend. Als u in een zorginstelling woont, hoeft u geen contact op te nemen met de GGD’en. U krijgt een uitnodiging via uw instelling en wordt daar gevaccineerd.
  • U krijgt uw extra prik twee weken voor of twee weken na een eventuele griepprik.

Telefonisch of online inplannen
Via de website www.coronavaccinatie-afspraak.nl kunt u 24 uur per dag een afspraak inplannen voor de extra vaccinatie. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. U kunt ook het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer bellen via 0800-7070. Dit kan iedere dag tussen 08.00 en 20.00 uur.

Partner mee?
Als uw partner mee wilt komen voor een boostervaccinatie, probeert GGD GHOR Nederland daarbij te helpen. Maak in dat geval de afspraak telefonisch en geef aan dat u samen wilt komen. Uw partner moet 60 jaar of ouder zijn. En voor uw partner geldt uiteraard ook dat de laatste volledige coronavaccinatie of besmetting met covid-19 een half jaar geleden moet zijn.

Zorginstellingen
Vanaf dinsdag 23 november komen ook inwoners van zorginstellingen aan bod voor een booster, te beginnen bij instellingen met een eigen arts. Zij kunnen vanaf volgende week maandag vaccins bestellen bij het RIVM. Instellingen die niet zelf kunnen vaccineren, kunnen een beroep doen op de GGD’en. Opgeven kan vanaf donderdag 18 november.

Zorgpersoneel
Ook zorgpersoneel met direct patiëntcontact krijgt een boostervaccinatie aangeboden. Dit om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona. Het gaat om zorgmedewerkers met direct patiëntencontact in:

– ziekenhuizen
– verpleeghuizen
– kleinschalige woonvormen
– klinische medisch-specialistische revalidatie
– huisartsenpraktijken
– ambulancediensten
– intramuraal ggz
– geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ggz-crisisdienst
– wijkverpleging

Ziekenhuizen vaccineren hun eigen personeel en zijn gevraagd ook ambulancepersoneel, huisartsen en hun personeel te vaccineren. Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op de GGD-locaties. Dit wordt regionaal georganiseerd. Zorginstellingen die dat kunnen en willen, kunnen ook voor de optie kiezen om zelf hun medewerkers te vaccineren.

Welk vaccin
U krijgt een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locaties. Het maakt hierbij niet uit welk vaccin u eerder heeft gekregen. U kunt niet zelf kiezen welk vaccin u krijgt.

Jongere leeftijdsgroepen
Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u nog geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen en dus niet aan de beurt bent. GGD GHOR Nederland controleert iedere dag de ingeplande afspraken op geboortejaar. Wie ongeldig een afspraak maakt, krijgt vooraf bericht dat de afspraak wordt geannuleerd. Of komt op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Vaccinatiestrategie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

Geen gevolgen voor coronabewijs
Zowel het coronabewijs voor reizen binnen Europa (DCC) als het coronatoegangsbewijs voor toegang tot activiteiten in Nederland blijven geldig, ongeacht een boostervaccinatie. De QR-code in de CoronaCheck-app blijft dus gewoon werken.

Meer informatie over boosters
Wilt u meer weten over de boostervaccinaties? Kijk op de website van het RIVM of lees de Q&A van GGD GHOR Nederland.

Image about: Vluchtelingen Oekraïne

Vluchtelingen Oekraïne

De verschrikkelijke situatie in de Oekraïne maakt dat vele inwoners van dat land hun thuis ontvluchten. GGD’en en GHOR dragen ...

Lees meer
Lees meer over Vluchtelingen Oekraïne