Factsheet programma Nu Niet Zwanger: 82% van de gemeenten is aangesloten

Factsheet programma Nu Niet Zwanger: 82% van de gemeenten is aangesloten

NieuwsPreventie

In 2018 kreeg GGD GHOR Nederland de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) landelijk beschikbaar te maken als onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. Per januari 2024 hebben alle 25 GGD’en een NNZ-team, wordt het door 82% van de gemeenten afgenomen en woont 84% van de Nederlanders in een gemeente waar NNZ wordt uitgevoerd. Ten opzichte van 2022 is het aantal instellingen dat deelneemt toegenomen met 60%, evenals het aantal aandachtsfunctionarissen. Benieuwd naar de verdere resultaten? Zie deze factsheet.

Over het programma Nu Niet Zwanger
Iedereen moet bewust en geïnformeerd kunnen kiezen om nu wel of geen kind te willen krijgen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het programma NNZ ondersteunt mensen in kwetsbare omstandigheden regie te nemen over hun kinderwens. Zodat zij niet overvallen worden door een onbedoelde zwangerschap.

NNZ richt zich met name op mensen met vaak een combinatie van verschillende problemen, zoals ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid. Zij zijn vrijwel altijd in beeld van de reguliere hulpverlening. Andere voorbeelden van problemen waarmee deze personen kunnen worstelen zijn schulden, loverboyproblematiek en ongedocumenteerd zijn. Lees meer informatie via onderstaande button.

Lees meer over het programma Nu Niet Zwanger